Anna Reynvaan Event

Anna Reynvaan Event

In de gezondheidszorg vervult de verpleegkunde een spilfunctie. Toch krijgen verpleegkundigen in veel instellingen te weinig gelegenheid om kennis te nemen van vernieuwingen in de zorg. Met het Anna Reynvaan Event, vernoemd naar een pionier van de Nederlandse verpleegkunde, willen we verpleegkundigen de mogelijkheid geven om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen in de patiëntenzorg.

Amsterdam UMC nodigt één keer per jaar een spreker uit die op het terrein van de verpleegkundige zorg en organisatie in internationaal opzicht toonaangevend is. Wij nodigen een breed publiek uit van verpleegkundigen en anderen die zich actief bezighouden met innovaties in de zorg en die een belangrijke rol spelen bij de beeldvorming van het beroep. Zo worden onder meer de hoofdverpleegkundigen uitgenodigd van UMC's en algemene ziekenhuizen, de managers van de verpleegkundige zorg in die ziekenhuizen, de hoogleraren Verpleegkunde en de docenten aan alle Nederlandse HBO-opleidingen Verpleegkunde.

Tot de genodigden van het Anna Reynvaan Event behoren voorts verpleegkundigen uit allerlei sectoren van de gezondheidszorg, vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties, leden van het parlement en het kabinet, journalisten, vertegenwoordigers van ziektekostenverzekeraars almede representanten van maatschappelijke organisaties en adviesorganen op het terrein van de gezondheidszorg.

Het Anna Reynvaan Event wordt jaarlijks georganiseerd door Amsterdam UMC in samenwerking met het blad TVZ, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland. De organisatoren hechten eraan de behoefte aan kennisverbreding en kwaliteitsverbetering te ondersteunen. Tevens willen de organisatoren een signaal geven dat verpleegkunde een aantrekkelijk vak is dat zich in hoog tempo ontwikkelt.

De lijst met voorgaande sprekers vind je hier; Anna Reynvaan Lezing - Wikipedia