Cliëntenraad

Wat is een cliëntenraad?

Een cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van patiënten (cliënten) in zorginstellingen, zoals ziekenhuizen. De wettelijke basis is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Amsterdam UMC kent per 1 januari 2022 één cliëntenraad die is ontstaan door de fusie van de cliëntenraden van het AMC en het VUmc.

Wat zijn de taken van een cliëntenraad?

De cliëntenraad levert gevraagd en ongevraagd een bijdrage aan de bewaking en bevordering van de kwaliteit van de zorgverlening in de breedste zin. In de Wmcz staat onder meer een aantal onderwerpen waarover de raad van bestuur van Amsterdam UMC verplicht is advies aan de cliëntenraad te vragen.

De cliëntenraad is uitdrukkelijk geen klachteninstantie.

Wat is de werkwijze van de cliëntenraad?

De cliëntenraad ziet toe op de belangenbehartiging van Amsterdam UMC patiënten.

Dit door het actief en nauwlettend volgen van beleid en actualiteiten die invloed kunnen hebben op kwaliteit van zorg. De cliëntenraad denkt mee met de raad van bestuur

en onderhoudt contacten met die geledingen binnen de Amsterdam UMC organisatie die bepalend zijn voor de kwaliteit van zorg. Leden nemen deel aan commissies binnen het ziekenhuis op het gebied van Kwaliteit, Patiëntendossier, Ethiek, etc. De cliëntenraad bepaalt jaarlijks enkele speerpunten die meer aandacht behoeven (onderwerpen waar zij veel belang aan hechten) en welke door enkele leden worden behartigd.

De cliëntenraad vergadert één keer per maand.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

 • Liesbeth van den Berg
 • Bart de Beurs
 • Johan Bongers
 • Connie Bremer
 • Clarence Creebsburg
 • Ellen Forbes (vicevoorzitter)
 • Anat Fuldauer
 • Steven Haverkamp
 • Eric Hisgen (voorzitter)
 • Ruth Kensmil
 • Jos Kraus
 • Leendert van der Merbel
 • Lizet Middelweerd (vicevoorzitter)
 • Bauco Moerkercken van der Meulen
 • Marjolein Schenkel
 • Egbert Pelleboer

Ondersteuning

 • Eva van de Korput (ambtelijk secretaris)
 • Francée Kuikens (ambtelijk secretaris)

De cliëntenraad is te bereiken via clientenraad@amsterdamumc.nl

Lees meer: