Wet Openbaarheid Bestuur

Amsterdam UMC locatie AMC is een onderwijs- en onderzoekinstelling zoals genoemd in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW. Art. 12.3). Daarmee valt het Amsterdam UMC locatie AMC onder de Wet Openbaarheid Bestuur.

Verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) kunt u sturen aan:

Amsterdam UMC Locatie AMC
De Raad van Bestuur
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Op de afhandeling van een informatieverzoeken is de Uitvoeringsregeling Wet openbaarheid bestuur van toepassing, zoals vastgesteld in het besluit van de Raad van Bestuur van 31 maart 2015, en bekendgemaakt op 8 april 2015.

NB. Amsterdam UMC locatie VUmc is als privaatrechtelijke instelling niet WOB-plichtig