De nieratlas (www.nieratlas.nl), een website die sinds vandaag online is, brengt cijfers over de zorg aan patiënten met chronisch nierfalen letterlijk in kaart. De website toont gegevens over nierziekten, behandelingen en bijbehorende kosten en geeft dit onder andere weer in landkaarten van Nederland. De atlas is vooral bedoeld voor onderzoekers en beleidsmakers en geeft inzicht in opvallende (regionale) verschillen. Dat levert handvatten op voor onderzoek, met als uiteindelijke doel: de zorg aan nierpatiënten verbeteren.

De nieratlas laat gegevens zien van mensen met chronisch nierfalen. Die informatie komt uit de landelijke database Vektis waarin alle gegevens zijn opgeslagen over in Nederland gedeclareerde zorg bij zorgverzekeraars. Denk aan cijfers over medicijngebruik, verrichtingen van huisartsen en ziekenhuiszorg. Ook worden er bij het thema zorgkosten - ter vergelijking - data gepresenteerd van mensen zonder nierziekten.

Handvatten voor onderzoek

Vianda Stel, projectleider en epidemioloog bij Amsterdam UMC, afdeling Klinische informatiekunde: “De atlas presenteert op een toegankelijke manier feiten en cijfers van alle nierpatiënten in Nederland die behandeld worden in de tweede lijn, zoals ziekenhuiszorg. Je kan bijvoorbeeld zien dat in Groningen het percentage ziekenhuisopnames bij dialyse 69% is, en in Utrecht 53%. Waar komt dat verschil vandaan? Daarover kan je nu praten, of er onderzoek naar doen. De atlas is dus vooral een hulpmiddel voor onderzoekers en beleidsmakers. Maar ook voor patiënten kan het interessant zijn. We hebben de site in elk geval zo begrijpelijk mogelijk gemaakt, zodat naast onderzoekers ook patiënten er makkelijk in kunnen zoeken en snappen waar ze naar kijken.”

Het project nieratlas is een samenwerkingsproject tussen onderzoekers van Amsterdam UMC, het onderzoekscentrum ketenzorg chronische ziekten, Isala, het Diakonessenhuis Utrecht en Nefrovisie. De nieratlas wordt jaarlijks door Nefrovisie aangepast op basis van nieuwe informatie uit de Vektis database. Het project is gefinancierd door de Nierstichting.