De klimaatcrisis vormt op dit moment de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Amsterdam UMC streeft daarom naar duurzaamheid, niet alleen in de zorg, maar ook in het onderwijs. Studenten spelen als toekomstige zorgprofessionals immers een essentiële rol in het creëren van innovaties, duurzame oplossingen en de noodzakelijke transitie naar een duurzame zorgsector. Samen met de andere umc’s is nu een visiedocument opgesteld om planetaire gezondheid meer aandacht te geven in het onderwijs.

Vanaf het academisch jaar 2025-2026 streven alle zorgopleidingen ernaar om de concepten duurzame zorg en planetaire gezondheid in het onderwijs op te nemen. Op dit gebied gebeurt al het een en ander binnen de umc’s en universiteiten. In het vandaag verschenen visiedocument wordt deze kennis samengebracht met inspirerende praktijkvoorbeelden van onder meer de faculteiten der Geneeskunde van zowel de UvA als de VU.

Groene lijn

Diverse medewerkers van Amsterdam UMC hebben meegewerkt aan het document. Anne Timmermans (Principal Educator Duurzame Zorg, Faculteit der Geneeskunde UvA), was een van hen: “Ons doel is dat iedere student aan het einde van de studie in staat is gezondheid vanuit een planetary health perspectief te bekijken en in staat is die groene bril op te zetten. Studenten die leren hoe omgeving en menselijke gezondheid elkaar wederzijds beïnvloeden, hoe verduurzamen van de medische sector gaat en hoe ze hier zelf een bijdrage aan kunnen leveren. Dat eindpunt wil ik bereiken door het thema in alle blokken en leerlijnen te laten terugkomen.”
Ook Inge van Wijk (ambassadeur Planetary Health - Faculteit der Geneeskunde VU), was betrokken bij de totstandkoming van de visie: “In de geneeskunde-opleidingen van de VU introduceren we met een team van studenten een groene lijn in het curriculum door samen met docenten op passende momenten in bestaand onderwijs het planetary health perspectief te integreren. Dit landelijke visiedocument inspireert, en stimuleert ook concrete verdere samenwerking tussen medische faculteiten van alle umc’s.”

Visiedocument

Het visiedocument

is het resultaat van een samenwerking binnen de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en is gefinancierd door de Green Deal Duurzame Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

foto: Yvonne Compier