PERSBERICHT - Het Nationaal Groeifonds wil in totaal 132 miljoen euro in DUTCH (Digital United Training Concepts for Healthcare) investeren, waarvan 48 miljoen onvoorwaardelijk. DUTCH is een consortium van ziekenhuizen, kennisinstellingen en EdTech en MedTech bedrijven die samen staan voor een disruptieve transformatie van training en levenslang leren voor zorgprofessionals door middel van fysieke, digitale en virtuele leermiddelen (XR). Dit besluit maakten de minister van Economische Zaken en Klimaat en de voorzitter van de adviescommissie NGF zojuist bekend.

Het National Groeifonds stelt 48 miljoen euro onvoorwaardelijk beschikbaar voor de eerste 2 jaar, zodat er geen vertraging ontstaat bij de start. De rest (84 mln.) is beschikbaar gesteld onder voorwaarden. Zo moet er bijvoorbeeld een toets op staatssteun plaatsvinden. Afhankelijk van de mate waarin DUTCH voldoet aan de voorwaarden, zal het uiteindelijk toe te kennen bedrag uit het Nationaal Groeifonds worden bepaald. DUTCH is blij dat de positieve beoordeling van de adviescommissie is overgenomen door het kabinet. Hoogleraar chirurgie Jaap Bonjer bij Amsterdam UMC en initiator DUTCH: ‘Er wachten momenteel meer dan 150.000 mensen op een operatie in Nederland door de grote tekorten aan zorgprofessionals. Met DUTCH zullen meer zorgprofessionals worden opgeleid en behouden voor de zorg waardoor onze patiënten sneller kunnen worden geholpen.’ Door met nieuwe leer- en simulatietechnologie de efficiëntie van zorgopleidingen te verhogen wordt de opleidingscapaciteit voor de zorg vergroot, wat helpt om de personele tekorten in de zorg te verminderen en het behoud van zorgprofessionals te verhogen. Hierdoor kan het verlies van kwaliteit van leven en arbeidsproductiviteit door lange wachttijden voor medische behandeling worden teruggedrongen. Met DUTCH kan Nederland de koploperspositie pakken op het terrein van de innovatie van het opleiden van zorgprofessionals, dankzij de intrinsiek betrokken en innovatieve organisaties in het consortium en toegang tot excellente wetenschap. Als er niets verandert, loopt de Nederlandse zorg vast. Door de beperkte opleidingscapaciteit en grote uitstroom van zorgprofessionals zijn er grote tekorten aan zorgmedewerkers, dit raakt heel Nederland.

Digitale leermiddelen en fysieke en virtuele simulatie

DUTCH wil het opleiden en bij- en omscholen van zorgprofessionals veranderen met inzet van digitale leermiddelen en fysieke en virtuele simulatie. Dit vergroot de opleidingscapaciteit en maakt het opleiden en ontwikkelen van zorgprofessionals efficiënter en effectiever. DUTCH biedt zorgprofessionals de mogelijkheid om de eigen deskundigheid en inzetbaarheid te vergroten alsook mogelijkheden in het kader van loopbaanontwikkeling. Hiermee draagt DUTCH bij aan het behoud van medewerkers in de zorg. Voor de patiënt betekent dit minder verlies van kwaliteit van leven dankzij het terugdringen van lange wachttijden. DUTCH wil zo snel mogelijk het opleiden van zorgprofessionals in de eerste, tweede en derde lijn veranderen en start bij het opleiden tot operatieassistent, anesthesiemedewerker en radiodiagnostisch laborant. DUTCH werkt aan mogelijkheden om 50% van de huidige praktijkuren in deze opleidingen aan te bieden met fysieke en/of virtuele simulatie. Dit verhoogt de opleidingscapaciteit en verlaagt de opleidingsdruk van OK-professionals en radiodiagnostisch laboranten. Hierdoor ontstaat voldoende operatieve en radiologische capaciteit in Nederland.

Opbrengst

Door innovatie aan te jagen in snelgroeiende markten, namelijk nieuwe simulatietechnologieën en content voor simulatieonderwijs, stimuleert DUTCH het verdienvermogen van Nederland (potentieel een bbp-groei van ruim €170 miljoen in 2035 bij eenvergroot marktaandeel van 0.5 procentpunten).

Over het Nationaal Groeifonds

Het kabinet investeert met het Nationaal Groeifonds tussen 2021 en 2025 twintig miljard euro in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Door economische groei is er ruimte om te blijven investeren in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur. Het gaat om projecten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie op de terreinen waar voor Nederland de meeste kansen aanwezig zijn. Groei zorgt ook voor meer inkomen, zodat we ook in de toekomst onze welvaart behouden. Het fonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Alle projecten die worden ingediend worden zorgvuldig beoordeeld door een onafhankelijke commissie op specifieke criteria. De minister besluit of aan projecten geld wordt toegekend. Voor meer info zie www.nationaalgroeifonds.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van Amsterdam UMC, via pers@amsterdamumc.nl. Of via (020) 4443444/ (020) 566 2421.

Over Amsterdam UMC

Wij zijn Amsterdam UMC. Sinds juni 2018 zijn in Amsterdam UMC de krachten van AMC en VUmc gebundeld. Ruim 19.000 professionals werken hier aan goede en toegankelijke zorg. Samen werken we aan een toekomst waarin we ziekten voorkomen en de beste behandelingen beschikbaar maken voor alle patiënten. De nadruk ligt daarbij op complexe patiëntenzorg en de hooggespecialiseerde behandeling van zeldzame aandoeningen. In Amsterdam UMC leiden we duizenden jonge mensen op tot arts, specialist of verpleegkundige. Onze onderzoekers zijn verenigd in acht onderzoeksinstituten zodat we onze ambitie gestalte kunnen geven om internationaal toonaangevend onderzoek uit te voeren. In Amsterdam UMC bieden we de beste academische patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs & opleidingen.