Twee ZonMw Open Competitie subsidies zijn toegekend aan onderzoeken naar gezond ouder worden. Beide onderzoeken maken gebruik van data uit de LASA-ouderenstudie. In deze studie worden ouderen in Nederland al meer dan 30 jaar gevolgd.

Een eerste subsidie van 1 miljoen euro gaat naar epidemioloog Martijn Huisman (Epidemiology & Data Science), gezondheidswetenschapper Cécile Boot (Public and Occupational Health) en psycholoog Astrid de Wind (Public and Occupational Health). Samen met sociale wetenschappers van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, het UMCG, de Universiteit van Utrecht en de Vrije Universiteit onderzoeken zij factoren die bijdragen aan het behalen van de pensioenleeftijd in goede gezondheid.

Wensen van ouderen zelf

Bij het monitoren van de gezondheid en het functioneren van ouderen speelt intrinsieke capaciteit (een maat voor alle fysieke en mentale capaciteiten van een persoon) een belangrijke rol: mobiliteit, cognitief functioneren, vitaliteit, psychologisch functioneren en gehoor/visus. Natasja van Schoor (Epidemiology & Data Science), Laura Schaap (Health Sciences, VU), Vincent Francois-Lavet (Computer Science, VU) en Miriam Vollebroek-Hutten en Ying Wang (Biomedical Signals and Systems, Universiteit Twente) ontvingen een subsidie van 750.000 euro voor verder onderzoek hiernaar. Zij ontwikkelen een maat voor intrinsieke capaciteit binnen de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Ook bestuderen zij welke trajecten van intrinsieke capaciteit ouderen volgen, hoe die het functioneren voorspellen, welke rol omgevingsfactoren spelen en wat de wensen en behoeften zijn van ouderen zelf.

LASA ouderenonderzoek

Meer lezen over ouderenonderzoek LASA? Lees het interview met Martijn Huisman in het decembernummer van het magazine Janus van Amsterdam UMC.

Fotografie: Adobe Stock