Zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen, daarom is het gebruik van duidelijke taal belangrijk. Vanuit die gedachte doet Amsterdam UMC mee met de Week van Lezen en Schrijven (6 tot en met 12 september). Deze week wordt extra aandacht gevraagd voor een grote groep mensen die moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen.

Patiëntenportaal. Dashboard. Cohortafdeling. In het ziekenhuis komt veel vaktaal voor. Maar begrijpen patiënten dit wel? In Amsterdam zijn ruim 150.000 mensen laaggeletterd, in sommige stadsdelen maar liefst 1 op de 3 inwoners. Laaggeletterden vinden het vaak moeilijk om folders te lezen, bijsluiters te begrijpen of een website of app te gebruiken. Ook gesprekken met een arts of verpleegkundige zorgen soms voor miscommunicatie. Om de zorg toegankelijk te maken voor iedereen, zet Amsterdam UMC zich in voor duidelijke taal en meer bewustwording over laaggeletterdheid.

Week van Lezen en Schrijven

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven zijn er door het hele land activiteiten om extra aandacht te vragen voor laaggeletterden. Het Taalpunt van Amsterdam UMC organiseert samen met de ziekenhuizen OLVG en BovenIJ een webinar voor medewerkers. Experts uit verschillende organisaties en ervaringsdeskundigen delen hun kennis over laaggeletterdheid. Wat is het, hoe herken je het en hoe ga je ermee om als medewerker in de zorg?

Taalpunt Amsterdam UMC

Sinds 2015 helpt Taalpunt zorgverleners op allerlei manieren om helder te communiceren naar patiënten. Taalambassadeurs uit de organisatie trainen bijvoorbeeld afdelingen in het herkennen van laaggeletterdheid. Of zij helpen medewerkers bij het schrijven van begrijpelijke folders, brieven en formulieren. Patiënten, naasten en bezoekers kunnen ingewikkelde informatie of onduidelijke instructies ook melden via taalpunt@amsterdamumc.nl. Zo hoopt Amsterdam UMC de communicatie naar patiënten te verbeteren.

Amsterdams Taalakkoord

Amsterdam UMC is lid van het Amsterdams Taalakkoord. Dit is een samenwerking van 65 organisaties uit de regio Amsterdam die activiteiten organiseren tegen laaggeletterdheid. Bijvoorbeeld door taallessen aan te bieden op het werk, trainingen te geven om het bewustzijn over dit thema te vergroten of door de communicatie eenvoudiger te maken.
Speciaal voor de Week van Lezen en Schrijven is een digitaal magazine gemaakt over het Amsterdams Taalakkoord. Hierin lees je meer over wat organisaties in de regio Amsterdam doen om laaggeletterdheid aan te pakken.