Locatie AMC

Directoraat Inkoop begeleidt de aanschaf van alle producten en diensten binnen het AMC. De leidraad hierbij is de AMC Inkoop governance. Elke divisie en dienst heeft een eigen inkoopadviseur die samen met het divisiebestuur het inkoopjaarplan afstemt. Ook is de inkoopadviseur eerste aanspreekpunt voor inkoop projecten boven de 25.000 euro.

Factuuradres

Amsterdam UMC, locatie AMC
Crediteuren Administratie
Postbus 400
1115 ZJ DUIVENDRECHT

KvK nr: 34362777 BTW nr: NL004627672B01

facturen@amc.uva.nl

Informatie voor leveranciers

  Datalekmeldingen door een leverancier dienen behalve aan de AMC opdrachtgever ook te worden gemeld bij de Functionaris Gegevensbescherming | Privacy Jurist via datalek@amc.nl

  Vertegenwoordigers (van firma’s) die op de OK willen komen

  • Melden zich aan bij binnenkomst en ontvangen een bezoekerspas;
  • Zijn enkel in de OK aanwezig op uitnodiging/ toestemming van de (opererende) arts;
  • Geven alleen product-technisch advies, nemen geen taken over;
  • Waarborgen de privacy van de patiënt en houden zich aan de zwijgplicht;
  • Zijn bekwaam om hun taak uit te voeren en worden regelmatig bijgeschoold.

  Inhuurvoorwaarden van externe arbeidskrachten

  De voorwaarden uit het pdf-bestand "Voorwaarden inhuur van externe arbeidskrachten" zijn van toepassing bij iedere vorm van inhuur van externe arbeidskrachten die het AMC aan gaat, waaronder die voor ZZP'er, uitzendkracht en gedetacheerde.