Locatie AMC

De Dienst Strategische Inkoop begeleidt de aanschaf van alle producten en diensten binnen Amsterdam UMC. De leidraad hierbij is het Amsterdam UMC Inkoopbeleid.

Aanvullingen Algemene Inkoopvoorwaarden

Documentenlijst :

Contactgegevens

Afleveradres goederen

Locatie AMC
Centrale Goederenontvangst
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Openingstijden goederenontvangst op werkdagen van 7.00 – 14.00 uur

Factuuradres

Amsterdam UMC, locatie AMC
Crediteurenadministratie
Postbus 400
1115 ZJ DUIVENDRECHT

Bouw en Huisvesting informatie voor AMC