In het ivf-centrum van Amsterdam UMC, locatie VUmc is een besmetting geconstateerd in het laboratorium. Er is een bacterie terechtgekomen in een aantal kweekschaaltjes. Het gaat om een bacterie die bij gezonde mensen weinig kwaad kan. Zekerheidshalve worden alle ivf-gerelateerde behandelingen voor een à twee weken opgeschort, totdat duidelijk is waar de besmetting vandaan komt.   

De besmetting kwam dit weekend aan het licht bij de dagelijkse standaardcontrole van de kweekschaaltjes met embryo’s. Alle betrokken wensouders zijn telefonisch geïnformeerd. Duidelijk is dat het gaat om de bacterie Sphingomonas koreensis. Er wordt onderzoek gedaan naar de bron van de besmetting. Voor alle wensouders die in een ivf-traject zitten betekent dit een onzekere situatie, die Amsterdam UMC zeer betreurt.

Terugplaatsingen

Het gaat in totaal om 31 vrouwen van wie de embryo’s mogelijk in aanraking zijn geweest met deze bacterie. Bij 16 vrouwen zijn de embryo’s teruggeplaatst: 7 vrouwen van Amsterdam UMC en 9 vrouwen van regioziekenhuizen. De embryo’s van de overige vrouwen zijn ingevroren.
De bacterie Sphingomonas koreensis komt normaal voor in omgevingen met water, zoals bijvoorbeeld in kraanwater, of grond. De bacterie is bij gezonde mensen geen ziekteverwekker. Er is één geval van hersenvliesontsteking bekend uit 2015 bij een patiënt met een ernstig verminderde weerstand en een drain in het hoofd. Naar verwachting kan de bacterie in de baarmoeder geen kwaad. Er zijn ook geen aanwijzingen dat deze bacterie invloed heeft op de embryonale ontwikkeling. Uiteraard wordt de gezondheid van de vrouwen en het verloop van hun zwangerschap nauwlettend gevolgd.

Update 24 september 2021:
Uit nader onderzoek is gebleken dat het in totaal om 40 vrouwen gaat van wie de embryo’s mogelijk in aanraking zijn geweest met de bacterie. Bij 7 vrouwen zijn embryo’s teruggeplaatst waarbij de bacterie gezien is onder de microscoop (in de embryo-kweekdruppel). De bacterie is voor het eerst gezien nádat de embryo’s geplaatst zijn. Het risico dat de bacterie mee de baarmoeder in gaat is laag, omdat het embryo voor plaatsing eerst gespoeld wordt.

De betrokken vrouwen/wensouders zijn telefonisch geïnformeerd, ze worden op de hoogte gehouden en hun situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.  
Als u niet bent geïnformeerd, kunt u ervan uitgaan dat er geen betrokkenheid is, dus geen besmetting.  
Mocht u toch vragen hebben over deze situatie, kunt u bellen of mailen.
Tel: 020-4443269 (optie spoed), of administratie.ivf@vumc.nl