Ruim een jaar na het eerste geval van corona wordt vandaag de 10 duizendste covid-patiënt opgenomen op een Nederlandse IC. Het gemiddeld aantal covid opnames per dag is momenteel 55. Dit blijkt uit de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) een landelijke registratie van alle Nederlandse IC-data. Deze trieste mijlpaal geeft aan hoe groot de inspanning van de Nederlandse IC’s het afgelopen jaar is geweest.

De afgelopen jaren lag het aantal IC-opnames, zonder corona dus, jaarlijks op 75-80 duizend patiënten. Dan lijkt een toename met 10 duizend covid-patiënten niet zo groot. Deze cijfers vertellen echter niet het hele verhaal, want covid-patiënten hebben een veel langere ligduur. Normaal verblijft een patiënt gemiddeld 2,5 dag op een IC. Voor covid-patiënten was dat aanvankelijk 20,3 dagen, dat is nu gedaald naar 15,9 dagen. Intensivist Dave Dongelmans van Amsterdam UMC en voorzitter van de stichting NICE: ”Als de behandelduur niet was gedaald dan waren de laatste golven veel hoger geweest. Met modelberekeningen van het RIVM zien we dat in de pieken na de eerste golf 850-900 covid-patiënten op de IC zouden hebben gelegen liggen. Door die kortere behandelduur zijn dat er nu ongeveer 700.”

Overleving
De gemiddelde leeftijd van de 10 duizend patiënten ligt rond de 63 jaar. Ongeveer een derde van de patiënten is jonger dan 60 jaar. En iets meer dan 10% is jonger dan 50 jaar. Iets meer dan 70 procent is man en de gemiddelde BMI is ongeveer 29. Van deze 10 duizend IC patiënten zijn er tot op vandaag 2732 overleden. Dongelmans: ”Het is goed te realiseren dat de kans op overleving sterk daalt met het oplopen van de leeftijd. Van de patiënten tussen 65-70 jaar overleeft 65 procent. In de groep tussen 80-85 jaar overlijdt meer dan 65 procent.”

Over NICE
De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) verzorgt de registratie van alle beschikbare data van deelnemende IC-afdelingen. De afdeling Klinische Informatiekunde van Amsterdam UMC verzamelt, verwerkt en analyseert deze data. Het belangrijkste doel van NICE is het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van IC-zorg.
NICE faciliteert op verzoek van VWS en het RIVM sinds half maart 2020 de registratie van covid-19 patiënten op de Nederlandse intensive care afdelingen. Het RIVM heeft veelvuldig gebruik gemaakt van NICE-getallen voor scenario’s om te laten zien hoe de bezetting zich ontwikkelt afhankelijk van de maatregelen. Ook zijn op deze manier de effecten van de maatregelen gemonitord.

Tekst: Jan Spee