Amsterdam UMC stuurt vanaf half oktober een uitnodiging per post naar patiënten die een derde coronavaccinatie mogen halen bij de GGD. Het gaat om mensen van 12 jaar en ouder met een ernstige afweerstoornis.

De Gezondheidsraad gaf in september het advies om patiënten met een ernstige afweerstoornis een derde coronavaccinatie aan te bieden. Deze patiënten krijgen met een derde vaccinatie mogelijk een betere bescherming tegen het coronavirus. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan ziekenhuizen gevraagd om patiënten een uitnodiging te sturen voor een derde vaccinatie bij de GGD. Het gaat om vaccinatie met een Moderna- of Pfizervaccin.

Patiëntengroepen derde vaccinatie

Amsterdam UMC stuurt op verzoek van het ministerie van VWS een uitnodiging naar de volgende patiëntengroepen (van 12 jaar en ouder):

  • orgaantransplantatie
  • bepaalde groep beenmerg- of stamceltransplantatie patiënten
  • bepaalde kwaadaardige hematologische aandoeningen
  • patiënten die minder dan 3 maanden voor hun COVID-19-vaccinaties chemotherapie en/of immune checkpoint inhibitors toegediend kregen
  • bepaalde groep nierpatiënten
  • dialysepatiënten
  • bepaalde groep patiënten met primaire immuundeficiëntie
  • patiënten die behandeld worden met de bepaalde immunosuppressiva

Uitnodiging

Patiënten uit bovenstaande groepen die geboren zijn vóór 1-9-2009 en onder behandeling zijn van Amsterdam UMC, ontvangen een uitnodiging per post vanaf half oktober. Het is niet nodig om hiervoor naar het ziekenhuis te bellen. Als patiënten een brief hebben ontvangen, kunnen zij een afspraak maken voor een vaccinatie op een GGD-locatie. In de brief staat hoe patiënten een afspraak maken bij de GGD.

Meer informatie

Patiënten die algemene vragen hebben over de vaccinatie, kunnen het antwoord op hun vraag lezen op de website van het RIVM. Ook kunnen patiënten bellen naar het landelijk informatienummer 0800-1351 (gratis).

Staat het antwoord op een vraag niet op de website van het RIVM? Patiënten die persoonlijke vragen hebben over de vaccinatie in combinatie met hun gezondheid, kunnen contact opnemen met hun behandelend arts. Dat kan door een bericht te sturen via Mijn Dossier of door te bellen naar de afdeling waar zij onder behandeling zijn.

Foto: Shutterstock