Afgelopen zaterdag vond op begraafplaats De Nieuwe Ooster de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst plaats voor lichaamsdonoren; mensen die hun lichaam aan de wetenschap ter beschikking hebben gesteld. Ruim 600 nabestaanden stonden stil bij hun geliefden, samen met onderzoekers, studenten en wetenschappelijk personeel. Het was een indrukwekkende bijeenkomst waarin herdenken en afscheid nemen centraal stonden.

De bijeenkomst werd georganiseerd door Amsterdam UMC, locatie VUmc en De Nieuwe Ooster. Jeroen Geurts, hoofd van de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen, locatie VUmc: “Deze mensen leveren een enorme bijdrage aan medisch onderwijs en onderzoek en daarmee aan de verbetering van de gezondheidszorg. We staan deze middag, samen met hun nabestaanden, stil bij het grote offer dat ze hiermee brengen.”

Nabestaanden van lichaamsdonoren hebben maar heel kort de tijd om te rouwen bij het lichaam van hun dierbare. Als een lichaam ter beschikking is gesteld voor de wetenschap wordt het maximaal 24 uur na het overlijden opgehaald. Dit komt omdat er een speciale behandeling nodig is om het lichaam te kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs. Omdat die rouwperiode voor de nabestaanden zo kort is en een begrafenis of crematie niet kan plaatsvinden, wordt jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd.

Respect

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst benadrukten onderzoekers het belang van het ter beschikking stellen van lichamen voor de wetenschap en het medisch onderwijs. Studenten toonden hun respect en schetsten de cruciale rol van het anatomie-onderwijs in hun opleiding: je kunt wel boeken bestuderen, maar in de ‘echte’ wereld blijkt de anatomie toch vele malen complexer.

Monument

Op De Nieuwe Ooster staat het monument voor lichaamsdonoren, gemaakt door Léon van Kuijk. Na de herdenking liepen de aanwezigen van de kerk naar dit monument. Ze legden een witte roos bij het monument dat al snel veranderde in een witte bloemenzee.
Jeroen Geurts: “Het is ieder jaar weer een bijzonder moment om samen stil te staan bij de mensen die deze bijzondere gift hebben gedaan. Wij vinden het eervol om op deze manier iets voor de  nabestaanden terug te mogen doen.”  

Later deze maand wordt er een bijeenkomst georganiseerd vanuit locatie AMC.

Tekst: Jan Spee