Onderzoekers van Amsterdam UMC en Yale University zagen dat de hersenen van personen met obesitas anders reageren op voeding vergeleken met personen met een gezond gewicht. Dit veranderde niet na gewichtsverlies. “Hierdoor kan mogelijk verklaard worden waarom mensen met ernstig overgewicht vaak meer eten dan nodig is", zegt Mireille Serlie, hoofdonderzoeker en hoogleraar Endocrinologie bij Amsterdam UMC en hoogleraar bij Yale. De studie is vandaag gepubliceerd in Nature Metabolism.

Om te onderzoeken of de hersenen van mensen met obesitas anders reageren op voeding in de maag vergeleken met mensen met een gezond gewicht, zetten de onderzoekers een gecontroleerde proef op. Hierbij dienden zij voeding direct in de maag toe bij 28 deelnemers met een gezond lichaamsgewicht en bij 30 personen met obesitas. Op hetzelfde moment werd de hersenactiviteit gemeten met een MRI. Hieruit bleek dat de hersenactiviteit bij de mensen met een gezond gewicht wel veranderde als zij voeding in hun maag hadden, maar bij de mensen met obesitas niet. Ook was de dopamineafgifte in de hersenen, gemeten met behulp van een SPECT-scan, verlaagd bij mensen met ernstig overgewicht. “Deze bevindingen duiden op een verminderde hersenreactie op de aanwezigheid van eten in de maag bij mensen met obesitas”, aldus Serlie. Deze verstoorde reactie op eten kan grote effecten hebben op het eetgedrag en zou kunnen verklaren waarom mensen met obesitas vaak meer eten dan nodig is.

Nieuwe meting na gewichtsverlies

Om te onderzoeken of deze verminderde hersenrespons verbetert na gewichtsverlies werden de personen met obesitas opnieuw gemeten nadat ze in 3 maanden tijd 10% waren afgevallen met behulp van een dieet. “Opvallend genoeg bleven de reacties in de hersenen hetzelfde als vóór het gewichtsverlies. Dit zou kunnen bijdragen aan de gewichtstoename die we heel vaak zien nadat mensen eerst succesvol zijn afgevallen. Als de hersenen niet mee veranderen is het moeilijk om gezond eetgedrag vol te houden", concludeert Serlie.

Het onderzoek naar de reactie van de hersenen op aanwezigheid van voedsel in de maag van mensen met en zonder obesitas is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Metabolism.

Foto: Shutterstock