Patiënten met kleincellige longkanker zonder uitzaaiingen buiten de borstholte (LS-SCLC) leven langer als ze na de standaardbehandeling twee jaar immunotherapie krijgen. Dit blijkt uit de wereldwijde ADRIATIC-studie die radiotherapeut-oncoloog Suresh Senan (Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam) leidt: “Al tientallen jaren is de behandeling voor deze patiënten gelijk gebleven. Deze studie laat zien dat deze patiënten aanvullende immunotherapie moeten krijgen.”

Bij de meeste patiënten waarbij kleincellige longkanker in een vroegtijdig stadium wordt ontdekt, werkt de standaardbehandeling van chemotherapie met bestraling goed. De kanker verdwijnt volledig, de tumor wordt kleiner of het aantal tumoren neemt af. Na de behandeling blijven de patiënten onder controle. De prognose blijft echter slecht want vaak keert de kanker binnen 2 jaar terug. Onderzoekers wilden weten of immunotherapie na de standaardbehandeling deze slechte prognose kon veranderen. Immunotherapie blokkeert de activiteit van een eiwit genaamd PD-L1, waardoor immuuncellen gemakkelijker kankercellen kunnen bestrijden en doden. In 2018 startte de ADRIATIC-studie bij patiënten die de standaardbehandeling met chemotherapie en bestraling achter de rug hadden: 2 jaar lang kregen 730 patiënten uit 164 centra in 19 landen om de 4 weken ofwel de immunotherapie ofwel een placebo.

Eerste resultaten ADRIATIC-studie

De resultaten van de studie zijn veelbelovend. Degenen met immunotherapie hadden een verbetering in totale overleving van 22,5 maanden vergeleken met patiënten die een placebo kregen. Het gemiddelde risico op overlijden daalde met 27% in vergelijking met patiënten met placebo. Ook hadden de patiënten een hogere kans om langer te leven zonder dat de kanker weer groeide. Het gemiddelde risico op het terugkomen van de kanker of op overlijden was 24% lager met de immunotherapie, in vergelijking met placebo. De immunotherapie gaf wel bijwerkingen, maar deze leidden meestal niet tot het staken van de behandeling. Senan: “De cijfers spreken voor zich. Zo’n grote mate van verbetering komt zelden voor.”

Aanbeveling

De gegevens van de ADRIATIC-studie ondersteunen immunotherapie als nieuwe behandelingsoptie voor patiënten met LS-SCLC bij wie de tumoren zijn verdwenen, gekrompen of stabiel zijn gebleven na de standaardbehandeling van chemotherapie met bestraling. Daarom bevelen de onderzoekers de extra behandeling aan voor deze patiëntengroep. Echter, voor dat een dergelijke behandeling in Nederland toegepast kan worden, moet het middel eerst een Europese goedkeuring krijgen en vervolgens vergoed worden in Nederland.

De resultaten van deze studie zijn zondag 2 juni gepresenteerd op het congres van American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago.

Fotografie: Adobe Stock