Amsterdam UMC ontvangt bijna 5 miljoen euro voor kankeronderzoek, van de ruim 25 miljoen euro die KWF Kankerbestrijding toekent aan nieuw kankeronderzoek in Nederland. Onderzoekers van Amsterdam UMC verdelen dit bedrag over 9 onderzoeksprojecten.

Darmkanker op maat behandelen
Het hoogste bedrag in deze toekenningsronde gaat naar Connie Jimenez van Amsterdam UMC. Zij ontvangt ruim een miljoen euro voor haar onderzoek naar darmkanker. Met dat bedrag kan ze de komende vier jaar internationaal samenwerken om te onderzoeken welke moleculaire processen ontregeld zijn bij darmkanker en hoe die ontregeling voor elke patiënt op maat bestreden kan worden. “Aan de hand van big massaspectrometrie-data proberen we te achterhalen waarom sommige patiënten met darmkanker wel en anderen niet reageren op therapie. We willen deze inzichten vertalen naar een voorspellende analyse voor therapie op maat.”

Alpe d’HuZes
Een ander project wordt uitgevoerd door de afdeling Huisartsgeneeskunde van Amsterdam UMC, onder leiding van Henk van Weert. Het project krijgt ruim 235 duizend euro, geld dat bij elkaar is gefietst tijdens de Alpe d’HuZes. Van Weert wil de gegevens die huisartsen over hun patiënten verzamelen in het patiëntendossier gebruiken (uiteraard anoniem) om in een heel vroeg stadium te kunnen voorspellen of een patiënt een grote kans heeft om later kanker te krijgen. "Het stellen van de diagnose kanker komt in veel gevallen te laat. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter de kans op genezing”, zegt Van Weert. “We laten kunstmatige intelligentie los op de gegevens van de huisartsen over patiënten en kijken of we zo kunnen voorspellen hoe groot de kans op kanker is.” Het project is een eerste poging om zoiets voor elkaar te krijgen en begint met een beperkt aantal soorten kanker waarvan de prognose bij de ontdekking vaak slecht is, zoals alvleesklier- en maagkanker. Het project duurt ongeveer twee jaar.

50 nieuwe onderzoeken

In totaal heeft KWF 50 nieuwe onderzoeken in 16 instituten gefinancierd: van vroegtijdige opsporing tot immunotherapie en van galblaaskanker tot endeldarmkanker. Lees hier wat de andere projecten zijn.