“Opleiden in tijden van crisis. We deden het, we doen het. We weten allemaal dat het nog niet over is en dat we voort moeten. Wat helpt? De lessen die we deze afgelopen maanden leerden en deelden met elkaar”, zo valt te lezen in de special van onderwijsmagazine IO. Daarin verhalen van mensen die nauw betrokken waren bij deze lessen. Een van hen is Frederique Paulus, principal nurse educator Amsterdam UMC en lector critical care aan de Hogeschool van Amsterdam.

Onderzoek doen naar zorg op de intensive care is de hoofdtaak van principal nurse educator Frederique Paulus, werkzaam op de AMC-locatie. “Met name naar patiënten die beademd worden, dat waren er veel de afgelopen periode. Nog nooit lagen er zoveel patiënten met hetzelfde ziektebeeld op de IC. We zetten onderzoek uit in 20 ziekenhuizen, per instelling verzamelde een van onze onderzoekers de data.” Leren van deze uitzonderlijke situatie was daarbij het belangrijkste doel, zegt Paulus. De uitkomsten komen uiteindelijk terecht in de richtlijnen en dus ook in de opleidingen.

Opleiden IC-verpleegkundigen

Locatie AMC telt normaal gesproken 32 IC-bedden, dat aantal werd verhoogd naar 60. “Tientallen verpleegkundigen werden omgeschoold met korte cursussen die de eerste koudwatervrees moesten wegnemen. Dat kon relatief snel omdat het ging om een homogene groep patiënten met eenzelfde ziektebeeld, dat bovendien lang onveranderlijk bleef.”

Voor de vaste IC-verpleegkundigen en intensivisten was het lastig. Eerst bestond de cockpit uit twee, nu waren er veel meer spelers. “De kans is groot dat dit in de toekomst zo blijft, zeker nu landelijk het aantal IC-bedden met 15 procent wordt opgeschaald. Dat lukt alleen als we gaan werken met verschillende niveaus verpleegkundigen. Voor het opleiden van IC-verpleegkundigen is een aantal jaar nodig. Dat wij dit direct konden oppakken, komt vooral door de goede samenwerking. De samenwerkingspartners maakten ook een versnelde start met een nieuw opleidingsplan. Dat moet verpleegkundigen breder inzetbaar maken en eenvoudiger laten in- en doorstromen naar de acute zorg.”

“Zo hopen we snel een flexibele schil van breed inzetbare zorgprofessionals op te bouwen.” Over alle niveaus van ondersteuning krijgen IC-verpleegkundigen straks de supervisie, een verzwaring van de functie. “Het gaat zorgen voor een nieuwe dynamiek op de intensive care, die om een totaal andere aansturing vraagt.”

Lees de septemberuitgave van het magazine IO, voor opleiders in de zorg. Over opleiden in tijden van crisis. Of vraag een gratis abonnement aan. Stuur dan je naam en postadres naar: io@vumc.nl