Op maandag 27 mei sluit de Spoedeisende hulp (SEH) van locatie VUmc, in navolging van de nachtsluiting sinds juli 2023. Daarvoor in de plaats opent op deze locatie een Specialistische Spoed Opvang (SSO). De SSO is speciaal bedoeld voor patiënten waarvan het specialisme op locatie VUmc zit.

De Specialistische Spoed Opvang (SSO) is bedoeld voor patiënten die al onder behandeling zijn op locatie VUmc of die door hun aandoening afhankelijk zijn van een specialisme op deze locatie*. Prabath Nanayakkara, coördinator acute zorg van Amsterdam UMC: “Voor de juiste opvang op de SSO is het belangrijk dat er altijd vooraf telefonisch overleg is geweest met het betreffende specialisme van locatie VUmc, bijvoorbeeld via de huisarts. In levensbedreigende situaties bellen mensen 112. Zij worden dan automatisch naar de juiste locatie verwezen voor spoedzorg.”

Geen zelfverwijzers

Mensen die zonder overleg vooraf naar het ziekenhuis komen, de zogenoemde ‘zelfverwijzers’, kunnen vanaf 27 mei niet meer terecht op locatie VUmc voor spoedzorg. Zij worden doorverwezen naar de Spoedeisende hulp (SEH) van locatie AMC. Indien noodzakelijk wordt daarvoor een ambulance ingezet. Voor alle patiënten geldt dat zij bij voorkeur eerst bellen naar hun huisarts, zodat ze direct naar de juiste plek worden verwezen.

Herverdeling spoedzorg

Amsterdam UMC concentreert de spoedzorg primair op locatie AMC. Het sluiten van de SEH op locatie VUmc en het inrichten van de SSO die daarvoor in de plaats komt, is onderdeel van dit proces. Door deze herverdeling van spoedzorg kan betere en efficiëntere zorg worden geleverd, met voldoende gespecialiseerd personeel. De patiënt gaat straks direct naar de locatie waar hij voor zijn specifieke klachten het beste geholpen kan worden.

Uitzondering: Eerste Hart Hulp

De cardiologische spoedzorg blijft onveranderd. Dat betekent dat op zowel locatie AMC als locatie VUmc een Eerste Hart Hulp is.

* Overzicht specialismen locatie VUmc

De Specialistische Spoed Opvang (SSO) vangt na overleg patiënten op van de specialismen Hematologie, Oncologie, Oncologische chirurgie, Gastro-intestinale chirurgie, Maag-, Darm- en Leverziekten, Longziekten, Longchirurgie, Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Oogheelkunde, Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Urologie, Plastische chirurgie, Oncologische Neurochirurgie en Pijngeneeskunde. Het specialisme Gynaecologische Oncologie vangt patiënten op haar eigen afdeling op en niet op de SSO.

Foto: Amsterdam UMC