Het online oefenprogramma Vertigo Training is een effectieve behandeling tegen chronische duizeligheid. Huisarts-in-opleiding Vincent van Vugt van Amsterdam UMC deed onderzoek bij ruim 300 patiënten, de resultaten zijn vandaag gepubliceerd op het internationale medische onderzoekplatform BMJ.

Duizeligheid is een van de meest voorkomende klachten in de huisartsenpraktijk. Vooral ouderen hebben er last van. Eén op de tien vijfenzestigplussers bezoekt minimaal één keer per jaar de huisarts vanwege duizeligheid. Een belangrijke oorzaak is schade aan het evenwichtsorgaan.

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat, ongeacht de reden van deze schade, oefenen helpt bij herstel. Een dergelijke oefentherapie heet vestibulaire revalidatie. Het gaat om een oefenschema van zes weken is waarin het evenwichtssysteem als het ware gerevalideerd wordt. De oefeningen worden steeds moeilijker gemaakt zodat het evenwichtssysteem steeds meer wordt uitgedaagd.

Toegankelijk
Ondanks het wetenschappelijk bewijs voor vestibulaire revalidatie wordt deze behandeling door minder dan 10 procent van de huisartsen in Nederland toegepast. Om deze revalidatie toegankelijker te maken voor huisartsen en patiënten heeft de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde samen met de University of Southampton het online oefenprogramma Vertigo Training ontwikkeld. "Patiënten moeten twee keer per dag eenvoudige hoofd- en nekbewegingen doen. De website past de zwaarte van de oefeningen aan op basis van de duizeligheidsklachten van de patiënt. De patiënt krijgt ook informatie over duizeligheid en hoe ze ermee om kunnen gaan."

In een gerandomiseerd onderzoek werden 322 vijftigplussers die regelmatig kampen met duizeligheid uit 59 verschillende Nederlandse huisartsenpraktijken willekeurig ingedeeld in één van de volgende drie groepen: Vertigo Training zonder ondersteuning, Vertigo Training met ondersteuning door een fysiotherapeut of gebruikelijke zorg zonder beperkingen.

Minder klachten
Deelnemers vulden vragenlijsten in bij de start van het onderzoek, na drie maanden en na zes maanden. "Na drie en zes maanden hadden zowel de Vertigo Training deelnemers met als zonder ondersteuning minder klachten, ze ervaarden minder beperkingen en ze waren minder angstig dan deelnemers die gebruikelijke zorg kregen", aldus Van Vugt.

Aangezien behandeling via internet toegankelijk en goedkoop is, heeft deze Vertigo Training de potentie om op termijn de zorg voor een grote groep patiënten te verbeteren.