Patiënten met acute leukemie krijgen beenmerg van een gezonde donor. Soms pakt dat verkeerd uit en richt het nieuwe beenmerg zich tegen organen van de patiënt. Dit heet een graft vs host ziekte. Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben gekeken of een donatie van poep van een gezonde donor sommige patiënten kan helpen tegen deze afstotingsreactie.

In een vandaag verschenen artikel in Science Translational Medicine beschrijven Mette Hazenberg en Yannouck van Lier vijftien patiënten die via poeptransplantatie een gezonde darmflora kregen. Bij tien had dat een gunstig effect. De onderzoekers willen nu uitzoeken welke bestanddelen daarvoor verantwoordelijk zijn om zo een goede therapie te ontwikkelen voor deze patiënten. Voor Science is een Nederlands ondertiteld filmpje opgenomen waarin ze hun bevindingen wereldwijd maken.