Hoogleraar en neurochirurg Saskia Peerdeman wordt per 1 november 2023 benoemd tot lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC en decaan van de faculteit der Geneeskunde van de VU.

De benoeming van Saskia Peerdeman volgt op het vertrek van bestuursvoorzitter Chris Polman, die Amsterdam UMC verlaat vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hans van Goudoever, momenteel vicevoorzitter van de raad van bestuur, neemt de positie van voorzitter van de raad van bestuur over.

Neurochirurg en hoogleraar

Met haar brede kennis en ervaring is Saskia Peerdeman een waardevolle aanwinst voor de raad van bestuur en als decaan van de faculteit Geneeskunde. Ze studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werd daarna opgeleid tot neurochirurg. Sinds 2005 is zij als staflid Neurochirurgie verbonden aan locatie VUmc en heeft ze ook in verschillende klinieken in de regio gewerkt. Sinds 2018 is Peerdeman werkzaam op beide locaties van Amsterdam UMC. Naast haar nieuwe functie blijft ze actief als neurochirurg.

Sinds 2015 is Peerdeman, naast haar klinische werkzaamheden, hoogleraar aan de Vrije Universiteit (VU) op het gebied van professionele ontwikkeling. In 2018 werd ze ook hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) met als leerstoel Transformative learning in health care. Sindsdien is zij ook vicedecaan Onderwijs en Opleiden. In die rol heeft ze tal van verbeteringen gerealiseerd voor de onderwijsorganisatie van de faculteit Geneeskunde UvA en voor de medisch specialistische vervolgopleidingen. Op bestuurlijk niveau heeft Peerdeman verschillende lokale, nationale en internationale posities bekleed binnen haar vakgebied, de geneeskundeopleiding en de medisch specialistische vervolgopleiding.

Samenstelling raad van bestuur

De raad van bestuur van Amsterdam UMC bestaat per 1 november 2023 uit de volgende leden:

  • Prof. dr. J.B. van Goudoever (Hans), voorzitter raad van bestuur en decaan faculteit Geneeskunde UvA
  • Prof. dr. M.H. Kramer (Mark), lid raad van bestuur
  • Dr. C.J. Kruijthof (Karen), lid raad van bestuur
  • Drs. H.A. Snapper (Henk), lid raad van bestuur RA RC
  • Prof. dr. S.M. Peerdeman (Saskia), lid raad van bestuur en decaan faculteit Geneeskunde van de VU

Fotografie: Dirk Gillissen