Patiënten met een groot herseninfarct herstellen niet beter als ze eerst een stolseloplossend middel krijgen voordat zij verder worden behandeld. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek van neurologen en radiologen uit 20 ziekenhuizen. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het CONTRAST consortium en gecoördineerd door Amsterdam UMC. De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine.

Een herseninfarct – waarbij een stolsel plots een bloedvat in de hersenen afsluit – heeft vaak ernstige gevolgen. Sinds een paar jaar is de prognose ervan aanzienlijk verbeterd. Dat komt door een nieuwe behandeling waarbij artsen het bloedstolsel dat het infarct veroorzaakt, verwijderen met een katheter. Van oudsher krijgen patiënten voorafgaand aan deze behandeling een middel om het bloedstolsel op te lossen: alteplase. Maar soms krijgen zij als complicatie een bloeding en dan kan zo’n stolseloplossend middel juist een nadeel zijn. De onderzoeksvraag was dan ook of alteplase, naast de katheterbehandeling, van toegevoegde waarde is. Uit het onderzoek blijkt nu dat er geen duidelijk verschil is tussen behandeling met of zonder stolseloplosser vóór de katheterisatie van het infarct.

Risico op overlijden

Aan het onderzoek, dat mede mogelijk is gemaakt door de Hartstichting, deden 539 patiënten mee met een afsluiting van één van de grote slagaderen in de hersenen. Ongeveer de helft van de patiënten werd voor de katheterisatie behandeld met het middel alteplase, de andere helft kreeg dit niet. Er bleek geen duidelijk verschil in resultaten van de twee behandelstrategieën. Ook het verwijderen van het bloedstolsel met een katheter lukte bij beide groepen ongeveer even vaak. Verder was er geen verschil in het risico op overlijden of op een hersenbloeding.

Deze uitkomst biedt ruimte aan artsen om niet altijd een stolseloplosser te gebruiken. In welke gevallen een stolseloplosser wenselijk is en in welke niet, wordt nu verder onderzocht. De resultaten van de studie worden gecombineerd met meerdere vergelijkbare studies wereldwijd. Hiermee krijgen onderzoekers en artsen nog meer handvatten voor het al dan niet weglaten van de stolseloplossers.

Time is brain

Professor Yvo Roos, neuroloog en één van de projectleiders: “We zeggen vaak: time is brain. Hoe sneller we handelen bij een herseninfarct, hoe minder schade in de hersenen. Dit onderzoek is weer een stap in de richting naar nog betere behandeling van patiënten.”

Meer informatie

Het CONTRAST-consortium is een samenwerkingsverband tussen diverse universitaire medische centra, Nederlandse ziekenhuizen en partners uit de industrie. Financiering hiervoor komt onder andere van de Hartstichting en de Hersenstichting.

Lees hier de publicatie in New England Journal of Medicine.

Een Engelstalige animatie over de studie vind je hier.