Steeds vaker op een virtuele manier zorg leveren en steeds meer in ketens samenwerken: dat is de toekomst in de zorg. Digitalisering speelt daarom een prominente rol in de strategie van Amsterdam UMC. Alle uitgangspunten op het gebied van e-health binnen Amsterdam UMC zijn terug te vinden in de ‘Visie op e-health’, die onlangs is verschenen.

E-health - het gebruik van technologie om de gezondheid en de zorg voor patiënten te ondersteunen en te verbeteren – biedt veel voordelen. Voordelen voor de patiënten, maar ook medewerkers en de organisatie hebben hier veel profijt van. In de vernieuwde visie is dit uitgewerkt.

Stem patiënten

Digitale hulpmiddelen kunnen het leven van de patiënt vergemakkelijken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het digitaal versturen van recepten, videobellen of het zelf inplannen van afspraken door de patiënt. Ook draagt digitalisering bij aan betere informatie over ziekte en behandeling, waardoor patiënten een beter gesprek kunnen voeren met hun behandelaar over de behandeling en de keuzes die mogelijk zijn (Samen Beslissen). De patiënten hebben een stem in de wijze waarop, waar en wanneer ze hun zorg willen ontvangen.

Verminderen administratieve lasten

Doordat de patiënt meer zelf kan doen, ontstaat er ruimte voor een meer waardevolle interactie tussen zorgverleners en patiënten. Door digitalisering op goede wijze toe te passen, kan Amsterdam UMC ‘de zorg ontregelen’ en administratieve lasten verminderen.
Digitale oplossingen zorgen voor een kwalitatief betere overdracht en afstemming in de zorgketen en geeft Amsterdam UMC de mogelijkheid kennis beter te delen met anderen. Door het inzetten van nieuwe zorgtechnologie wil Amsterdam UMC ook een aantrekkelijke omgeving zijn en blijven voor zorgmedewerkers.

Altijd goede zorg

Niet iedere patiënt kan mee in de digitale tijd. Uiteraard heeft Amsterdam UMC oog voor deze groep. Er wordt voor gezorgd dat iedere patiënt altijd kwalitatief goede zorg en service krijgt.

Visie op e-health Amsterdam UMC

Binnen het Citrienprogramma E-health werkt de NFU met alle umc’s samen aan een visie op e-health. Vanuit deze gezamenlijke visie draagt ieder umc zorg voor een integrale, persoonsgerichte digitale zorgomgeving voor de patiënt.

Fotografie: Amsterdam UMC