De organisatie

De Anatomische Les is een medische publiekslezing op het snijvlak van geneeskunde en maatschappij die jaarlijks wordt georganiseerd door Amsterdam UMC.

De voordracht voor een spreker wordt gedaan door een wetenschappelijke adviesraad. Deze  adviesraad bestaat uit: prof. dr. Jan Paul Medema (voorzitter), prof. dr. Connie Bezzina, prof. dr. Marjolein van Egmond, prof. dr. Stan van de Graaf, prof. dr. Brenda Penninx, prof. dr. Sjoerd Repping: en prof. dr. Ronald van Vollenhoven

Aan de jaarlijkse voordrachtvergadering nemen tevens de decanen van de faculteiten Geneeskunde van UvA en VU deel, en de organisator van De Anatomische Les, de directeur Communicatie Amsterdam UMC.

Financiƫle ondersteuning

Om de onafhankelijkheid van de lezing absoluut te waarborgen wordt De Anatomische Les niet gesponsord.

Programma-onderdelen

In het programma van De Anatomische Les komen wetenschap,kunst, literatuur en klassieke muziek samen. Vaste onderdelen: presentatie van een boek of essay, een bijdrage over beeldende kunst en literatuur een muzikaal intermezzo van een bekend ensemble, en de lezing zelf.

Genodigden Anatomische Les

Tot de genodigden voor De Anatomische Les horen vertegenwoordigers van universitair medische centra en universiteiten, leden van het parlement en het kabinet, journalisten alsmede representanten van maatschappelijke organisaties en adviesorganen op het terrein van de gezondheidszorg en van bedrijven en culturele instellingen in de stad Amsterdam. Koningin Beatrix was aanwezig bij de eerste, de tiende - en als prinses - de twintigste Anatomische Les.