Janus

Amsterdam UMC heeft zijn eigen populair-wetenschappelijke magazine: Janus. Het blad verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 16.000 exemplaren. In het blad komt onder meer ons medisch wetenschappelijk onderzoek aan bod.

Janus wordt onder meer verzonden naar huisartsen, medisch specialisten en instellingen voor gezondheidszorg in de regio Amsterdam, het Gooi en Almere, landelijke advies- en beleidsorganen op het terrein van de gezondheidszorg, financiers van wetenschappelijk onderzoek, de pers en relaties in het bedrijfsleven.

Contact met de redactie

020-5662421

janus@amsterdamumc.nl

Archief