Kunstcollectie

Amsterdam UMC heeft een indrukwekkende kunstcollectie. Wie door het gebouw loopt, maakt een wandeling door de naoorlogse Nederlandse kunstgeschiedenis. Het ademt kunst. De collectie telt ruim 6800 werken, waarvan de meeste in de openbare ruimten hangen. Amsterdam UMC wordt wel vergeleken met een grote overdekte stad. Kunst speelt daarin een belangrijke rol; kunst en gebouw zijn aan elkaar gekoppeld.

De basis voor de AMC-kunstcollectie is gelegd in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen het gebouw werd opgeleverd. Sommige werken zijn onlosmakelijk verbonden met de architectuur. Enkele kunstwerken zijn in opdracht ontworpen voor een specifieke plek, zoals werk van Roy Villevoye, Scarlett Hooft Graafland, Jacco Olivier, Maria Barnas en Merijn Bolink.

Springlevend

De collectie is springlevend; ieder jaar worden er circa vijftig nieuwe werken aan toegevoegd. Er wordt een actief kunstbeleid gevoerd. In de drie galeries die het Amsterdam UMC rijk is (AMC Brummelkamp Galerie, De Vitrines en Q-Art) zijn regelmatig wisselende exposities te zien, er is een kunstuitleen voor medewerkers, er worden maandelijks rondleidingen georganiseerd (het befaamde ‘Rondje Kunst’) en op verzoek van musea worden werken uitgeleend voor speciale tentoonstellingen. Daarnaast worden, in samenwerking met kunstenaars, studenten en wetenschappers, diverse projecten ontwikkeld.

Positief effect

Uit onderzoek blijkt dat zorgvuldig met kunst ingerichte ruimtes een positief effect hebben op patiënten en medewerkers. Kunst prikkelt en stimuleert en veraangenaamt zo het verblijf. Net als wetenschap verandert kunst onder invloed van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De afdeling Kunstzaken van Amsterdam UMC volgt de ontwikkelingen in de hedendaagse beeldende kunst over de volle breedte op de voet, en streeft ernaar hierbij in de voorhoede te opereren.

Collectie

Dankzij bruiklenen van particuliere verzamelaars en met behulp van de zogeheten 1%-regeling (Carel Visser, Auke de Vries en de sgrafitto van Lex Horn) werd begin jaren tachtig van de vorige eeuw de basis gelegd voor de uitzonderlijke en omvangrijke kunstcollectie van Amsterdam UMC.

Aanvankelijk verwierf het ziekenhuis vooral Nederlandse schilderkunst uit een recent verleden: de jaren vijftig, zestig en zeventig. Ruim vertegenwoordigd zijn bijvoorbeeld de perioden van Cobra, Materiekunst, Nulkunst en Nieuwe Figuratie. Langzaam maar zeker is de nadruk komen te liggen op de hedendaagse beeldende kunst. De ontwikkelingen op dat vlak worden door de afdeling Kunstzaken nauwgezet en over de volle breedte op de voet gevolgd.

Net als de wetenschap verandert ook kunst onder invloed van nieuwe inzichten, technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen. Amsterdam UMC streeft er naar ook op het gebied van de kunst in de voorhoede te opereren. Er wordt verzameld op basis van kwaliteitscriteria als zeggingskracht en originaliteit. Jaarlijks worden circa vijftig nieuwe werken aangekocht.

Contact

Bureau Kunstzaken
+31(0)20 566 3332kunstzaken@amsterdamumc.nl