Amsterdam UMC stuurt een uitnodiging naar een beperkte groep ‘hoog-risicopatiënten' om hun vaccinatie tegen het coronavirus (covid-19) te komen halen. Het gaat om mensen die onder behandeling zijn bij Amsterdam UMC en volgens de Gezondheidsraad met voorrang een vaccinatie moeten krijgen. Andere (hoog-)risicopatiënten worden gevaccineerd door de huisarts.

Voor patiënten met bepaalde aandoeningen kan het extra gevaarlijk zijn om corona op te lopen. De coronavaccinatie is voor hen dus extra belangrijk. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd wie er in die groep ‘hoog-risicopatiënten’ vallen. Zij krijgen een oproep om een vaccinatie te komen halen bij een ziekenhuis of huisarts.

Amsterdam UMC is op 24 maart gestart met de vaccinatie van hoog-risicopatiënten. Omdat het ziekenhuis duizenden patiënten gaat vaccineren, die elk twee vaccinaties krijgen, zal het vaccineren meerdere weken duren.

Zelf geen contact opnemen

Mensen hoeven zelf geen contact op te nemen om een afspraak voor vaccinatie te maken. Patiënten die op dit moment in aanmerking komen voor een vaccinatie, ontvangen vanzelf een bericht. Patiënten die zich aangemeld hebben voor Mijn Dossier, krijgen de uitnodiging via Mijn Dossier. Andere patiënten krijgen een uitnodiging via de post met de datum en het tijdstip waarop ze verwacht worden.

In de vaccinatie-uitnodiging van Amsterdam UMC staan contactgegevens. Patiënten kunnen gerust bellen met vragen over hun afspraak of vaccinatie.

Moderna-vaccin

Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten dat hoog-risicopatiënten in ziekenhuizen het vaccin Moderna krijgen. Dit vaccin voldoet aan alle veiligheidseisen. In dit filmpje vertelt prof. Marjolein van Egmond meer over de werking en veiligheid van coronavaccins. Marjolein van Egmond is aan Amsterdam UMC verbonden als hoogleraar Immunologie.

Andere risicopatiënten

Het ministerie van Volksgezondheid onderscheidt naast hoog-risicopatiënten ook nog andere risicopatiënten. Omdat er helaas nog niet genoeg vaccins zijn voor iedereen, worden zij op een later moment gevaccineerd. Of dat gebeurt bij de GGD, bij de huisarts of in het ziekenhuis is op dit moment nog niet bekend. Hierover beslist het RIVM. We hopen dat risicopatiënten zo snel mogelijk gevaccineerd kunnen worden.

Meer informatie