De raad van toezicht van Amsterdam UMC heeft drs. H.A. (Henk) Snapper per 1 januari 2023 benoemd tot lid raad van bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering. Hij volgt Frida van den Maagdenberg op, die per 1 december 2022 Amsterdam UMC zal verlaten.

Henk Snapper (49) is sinds 2013 lid raad van bestuur van het UMC Groningen met de portefeuille bedrijfsvoering en innovatie. Vanaf 2019 is hij tevens vicevoorzitter van de raad van bestuur UMC Groningen.

De raad van bestuur van Amsterdam UMC zal per 1 januari 2023 bestaan uit:

  • Prof. dr. C.H. Polman (Chris), voorzitter raad van bestuur en decaan faculteit Geneeskunde VU
  • Prof. dr. J.B. van Goudoever (Hans), vicevoorzitter raad van bestuur en decaan faculteit Geneeskunde UvA
  • Prof. dr. M.H. Kramer (Mark), lid raad van bestuur
  • Mw. Dr. C.J. Kruijthof (Karen), lid raad van bestuur
  • Dhr. Drs. H.A. Snapper (Henk), lid raad van bestuur RA RC

Fotografie: UMCG