Het was sommige patiënten al opgevallen: wie voor bloedafname naar het ziekenhuis komt, wordt op de poli geprikt door een medewerker zonder mondkapje. Hoe kan dat nou? Zijn bij bloedprikken geen extra beschermingsmaatregelen nodig tegen het coronavirus? We vragen het Tessa Lauret, deskundige infectiepreventie.

In het hele ziekenhuis gelden maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken. Maar bij bloedprikken lijkt alles ‘normaal’ te verlopen: de medewerker draagt geen masker, geen bril en vaak ook geen handschoenen…. Hoe zit dat? Is extra bescherming daar niet nodig?

“Ik snap dat dit wat vreemd lijkt. Maar in feite zijn alle extra maatregelen al genomen vóórdat de patiënt arriveert bij de ‘bloedafname’. Al bij binnenkomst vragen we alle patiënten naar klachten die kunnen duiden op een coronabesmetting. Alleen als je geen ziekteverschijnselen hebt, mag je zonder extra bescherming doorlopen naar de prikpoli."
"Voor onze medewerkers geldt: wie klachten heeft, blijft thuis. Dus degene die jou prikt is klachtenvrij en kan je niet besmetten. Een masker is dus niet nodig. Verder desinfecteren medewerkers altijd de handen vóór de bloedafname. Daarmee worden alle micro-organismen op de handen verwijderd, dus ook eventueel het coronavirus. Handschoenen zijn dan overbodig, want de handen zijn schoon.”

Toch zijn er berichten dat mensen die (nog) geen ziekteverschijnselen hebben, besmettelijk kunnen zijn. Als dat klopt, beschermt jullie procedure toch onvoldoende?

Als je geen klachten hebt, of geen typische symptomen die bij een corona-besmetting horen (zoals hoesten en niezen), dan kan je het virus niet op die manier verspreiden. Met andere woorden: je zou dan iets anders moeten doen om het virus uit je luchtwegen te krijgen. Bijvoorbeeld met je handen aan je neus peuteren, met je hand je mond afvegen, et cetera. Daarna kan je het virus alleen overdragen als je met je ‘vuile’ handen iemand aanraakt. Juist om alle overdracht te voorkomen -ook van andere bacteriën en virussen- desinfecteren de medewerkers hun handen vóór contact met de patiënt. Zij dragen dus niets over via de handen (want gedesinfecteerd) en niet via de lucht (want ze hebben geen symptomen).

Maar wat nou als een patiënt bij binnenkomst wél klachten heeft, zoals hoesten of keelpijn?

“Patiënten met klachten worden bij de ingang apart genomen. Bij deze mensen beoordelen we zorgvuldig of zij naar de afdeling voor bloedafname kunnen doorlopen, of dat er extra beschermingsmaatregelen nodig zijn. Is er een risico op besmetting, dan brengen we de patiënt naar een apart kamertje om bloed te prikken. Daarbij nemen we wél extra maatregelen. Dus dan draagt onze medewerker beschermende kleding, een masker en bril.”

Dus eigenlijk verloopt het bloedprikken net als altijd. Waarom draagt iemand soms toch handschoenen?

“Dat heeft te maken met de manier van bloedprikken. Er bestaan namelijk verschillende methoden om bloed af te nemen. Per manier is bepaald of daarbij handschoenen nodig zijn. De medewerker die prikt, weet dat precies. En zo kan het dus toch gebeuren, dat degene die bloed afneemt handschoenen draagt. Maar met corona heeft dat niets te maken.”

Tekst: Edith van Rijs
Foto: Shutterstock