Brenda Penninx wordt per 1 september 2022 de nieuwe vicepresident van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Zij zal dit vicevoorzitterschap combineren met haar functie als hoogleraar Psychiatrische epidemiologie van Amsterdam UMC. Zij volgt Marileen Dogterom op, die per 1 juni is gestart als president van de KNAW.

Brenda Penninx is een multidisciplinaire wetenschapper. In haar onderzoek en onderwijs richt ze zich op een beter begrip van de gevolgen en behandeling van mentale stoornissen. Ze integreert in haar onderzoek genetica en neuro-imaging met klinische, psychologische en sociale invalshoeken. Bestuurlijk heeft zij onder meer ervaring opgedaan als lid van de managementteams van de afdeling Psychiatrie en van de onderzoeksinstituten Amsterdam Neuroscience en Amsterdam Public Health, en als leider van grote (inter)nationale multi-site onderzoeksconsortia.

Rust en regelmaat

Penninx is sinds 2016 lid van de KNAW, waar ze actief is als voorzitter van de Raad van Medische wetenschappen en vicevoorzitter van het domein Medische-, Medisch-biologische en Gezondheidswetenschappen. Als vicepresident wil ze zich bezighouden met het stimuleren en faciliteren van interdisciplinaire samenwerking in de wetenschap, onder andere op het gebied van klimaat en open science. Daarnaast wil ze zich inzetten in discussies rondom rust en regelmaat in de wetenschap. Hierbij zijn Erkennen en Waarderen, wetenschapscommunicatie en wetenschapsfinanciering belangrijke thema’s.

De KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is zowel een genootschap van uitmuntende geleerden, een organisatie van nationale wetenschappelijke instituten als een adviesorgaan voor de overheid op wetenschapsgebied.
Het bestuur van de KNAW bestaat momenteel uit: Marileen Dogterom (president), Ivo Giesen (vicepresident en algemeen secretaris), Brenda Penninx (vicepresident per 1 september 2022), en de leden Martin van Hees, Sjaak Neefjes, Ton van der Steen en Clara Mulder.

Foto: Martijn Gijsbertsen