Damiaan Denys, hoogleraar Psychiatrie van Amsterdam UMC-UvA, heeft afgelopen nacht de Ig Nobelprijs gewonnen voor zijn werk naar de psychiatrische aandoening misofonie.

English below

Denys en zijn team hebben de ernstige overlast die mensen kunnen hebben van geluiden van andere mensen, zoals slurpen, snurken en getik van hakken, beschreven als een ernstige psychiatrische aandoening. Een jaar of tien geleden wist ook Denys niet wat hij precies moest denken van deze stoornis, nu zijn in Amsterdam UMC enige duizenden mensen ervoor behandeld. De Ig Nobelprijs is een “alternatieve” Nobelprijs en wordt ieder jaar in de herfst, een week voor de bekendmaking van de echte Nobelprijswinnaars, aan tien onderzoekers uitgereikt. Bij deze onderzoeken moet men eerst een beetje lachen, maar de prijswinnende onderwerpen zetten je ook aan het denken.

Damiaan Denys wins Ig Nobel Prize

Damiaan Denys, Professor of Psychiatry at Amsterdam UMC-UvA, won the Ig Nobel Prize last night for his work on the psychiatric disorder misophonia. Denys and his team have described the serious nuisance people can experience from other people's sounds, such as slurping, snoring and tapping of heels, as a serious psychiatric disorder. About ten years ago, Denys didn't know exactly what to think of this disorder either, now several thousand people have been treated for it in Amsterdam UMC.

The Ig Nobel Prize is an "alternative" Nobel Prize and is awarded to ten researchers every year in the autumn, one week before the announcement of the real Nobel Prize winners. In these studies one has to laugh a little at first, but the award-winning subjects also make you think.