Wat gebeurt met alle medische en gezondheidswetenschappelijke kennis en expertise die Amsterdam UMC op grote schaal in huis heeft: profiteert de samenleving daar voldoende van? Hier valt nog winst te behalen, is te lezen in het position paper Valorisatie: van academische kennis naar maatschappelijke impact. Gelukkig gebeurt er al heel veel. In het paper staan voorbeelden van projecten vanuit Amsterdam UMC die grote ‘valor’ (waarde) hebben voor maatschappij en samenleving.