Mensen die eerder een psychische stoornis hebben gehad, ervaren meer last van de coronacrisis dan mensen zonder een psychische stoornis. Zij rapporteren meer depressie, angst en eenzaamheidsklachten. Toch is de ernst van deze klachten niet toegenomen in vergelijking met de periode voor de covid-19-pandemie. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in Lancet Psychiatry.

Ook bij personen die eerder geen psychische stoornis hadden, is een lichte toename waarneembaar van depressieve symptomen, angst, zorgen en eenzaamheid. Hoofdonderzoeker Kuan-Yu Pan: “We moeten in de klinische praktijk deze klachten nauwkeurig volgen. Er is nog geen sprake van ernstige verslechtering van hun mentale situatie. Maar vanwege het aanhouden van de crisis is waakzaamheid geboden.”

De impact van de covid-19-pandemie op de mentale gezondheid van mensen met
bestaande psychische aandoeningen was onduidelijk. Om dit te onderzoeken werden deelnemers van drie lopende studies (NESDA, NESDO en NOCDA) benaderd. Hen werd gevraagd naar veranderingen in depressieve symptomen, angst, piekeren, eenzaamheid en naar de vaardigheden om met stressvolle situaties om te gaan. In totaal namen ruim 1500 mensen deel aan de studie.

Mensen die in het verleden psychische stoornissen hebben gehad ervaren meer invloed van de coronacrisis op hun mentale gezondheid. Ze melden meer angst voor een infectie en vinden zich minder vaardig om met deze stressvolle situatie om te gaan. Maar als hun algemene depressie-, angst- of eenzaamheidsklachten aan het begin van de covid-19-pandemie worden vergeleken met het niveau van klachten voor de pandemie, wordt er gemiddeld geen verslechtering van de psychische klachten gevonden. Bij deelnemers met de zwaarste psychische stoornissen neemt de ernst van de symptomen gemiddeld zelfs enigszins af. Kuan-Yu Pan: ”We gaan verder met dit onderzoek. We willen beter begrijpen waarom de coronacrisis op de ene persoon meer invloed heeft dan op de andere persoon. Ook willen we weten wat het voortduren van de coronacrisis doet met de mentale gezondheid. Helaas is de crisis voorlopig nog niet voorbij en worden de gevolgen voor sommige mensen nu pas zichtbaar.”

Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in Lancet Psychiatry.

Tekst: Jan Spee