Elke vier minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp (SEH) vanwege een val. Eén op de 5 van deze ouderen komt binnen een maand weer terug na een val. Herhaling van valincidenten kan worden vermeden als de oorzaak ervan direct aangepakt wordt. Daarom start Amsterdam UMC op 16 mei een nazorgtraject.

Het traject begint bij medewerkers van de spoedeisende hulp. Hen wordt gevraagd om de kwetsbare patiënten te herkennen en aan te melden voor het traject. De patiënt krijgt dan na ontslag uit het ziekenhuis een thuisanalyse, waarna gericht preventieve maatregelen worden genomen.
“Het afdoen van een valpartij als een ongelukje bij 65-plussers betekent miskenning van een belangrijk probleem. De oorzaak van het valincident wordt dan niet in kaart gebracht en weggenomen, waardoor het risico op herhaling groot is. En de gevolgen van een nieuwe val kunnen groot zijn: de mobiliteit en zelfstandigheid van de patiënt kunnen afnemen. We willen bereiken dat behandelend personeel op de SEH mogelijk kwetsbare ouderen herkent, en laten zien waarom nazorg belangrijk is voor deze patiëntengroep”, aldus Prabath Nanayakkara, hoofd Interne geneeskunde.

Valpreventiecursus of oogmeting

Zodra een oudere door de SEH-medewerker is aangemeld, krijgt hij of zij na ontslag uit het ziekenhuis binnen een week een fysio- of ergotherapeut in huis voor een valrisicoanalyse. Uit deze analyse komen adviezen over welke zorg de patiënt nodig heeft. De huisarts ontvangt deze resultaten en kan hierdoor gemakkelijk benodigde zorg inschakelen. Enkele voorbeelden van deze zorg zijn: een valpreventiecursus bij een fysiotherapeut, een oogmeting bij een opticien of het inschakelen van thuiszorg. Nanayakkara: “Met dit nazorgtraject begeleiden we deze patiënten vanaf de SEH naar interventies die passen bij de behoeften van de patiënt. Hiermee willen we voorkomen dat patiënten snel terugkomen op de spoedeisende hulp vanwege een nieuwe val.”

Maatschappelijk probleem

Jaarlijks belanden ongeveer 103.000 ouderen op de spoedeisende hulp. Los van het persoonlijke leed is vallen ook een maatschappelijk probleem. De kosten die uit valgerelateerde letsels voortkomen zijn enorm. Ook de werklast van de professionals in de zorgsector neemt hierdoor toe. Valincidenten bij ouderen zijn daarmee niet alleen een zorg voor politici en beleidsmakers, maar ook voor de zorgverleners.

Foto: Shutterstock