Wie in de zorg typt het snelst? Zijn dit de laboranten, de chirurgen of iemand van de Spoedeisende Hulp? Helpt sneller typen tegen de administratieve druk in de zorg? Onderzoekers van Amsterdam UMC zochten het tot op de bodem uit. De resultaten van hun onderzoek verschijnen vandaag in de BMJ Christmas Edition 2022.

Het British Medical Journal besteedt in het kerstnummer aandacht aan ludieke studies met een serieuze ondertoon. “We wilden weten of het helpt om de administratieve last te verminderen met snel typen. Ook keken we of er een relatie bestaat tussen typen en ervaren administratieve druk in de zorg”, aldus arts-onderzoekers Ewoud Baarsma en Alex Schuurman.

Typetest

In de door de onderzoekers ontwikkelde typetest, typten 2.690 medewerkers van Amsterdam UMC in 1 minuut zo snel en foutloos mogelijk een verhaal over de Kerstman over. Ruim 1,3 miljoen toetsaanslagen analyseerden Schuurman en Baarsma. Ze zagen dat de gemiddelde typsnelheid 60,1 woorden per minuut was, met uitschieters naar onder en boven van 8 en 136 woorden per minuut. De leeftijdsgroep tot 30 jaar was bijna twee keer zo snel als de groep 60-plussers. Deelnemers die een typecursus hadden gevolgd waren zo’n 20% sneller dan deelnemers zonder cursus. “We zagen geen snelheidsverschillen tussen mannen en vrouwen”, zegt Schuurman. “Wel zagen we dat binnen de Interne geneeskunde en Neurologie de snelste typisten werken. Deelnemers die bij Microbiologie werken, waren het langzaamst.”

Meer werkplezier door sneller te typen?

Medelijden met de microbiologen is niet nodig. Zij waren – samen met de pathologen, radiologen en administratief medewerkers – het gelukkigst van heel Amsterdam UMC wat betreft hun administratieve taken. Collega’s van Gynaecologie waren het meest ongelukkig over hun administratieve last. Baarsma: “Binnen de verschillende beroepsgroepen hadden de artsen de laagste tevredenheidsscore; verpleegkundigen, andere zorgverleners en researchmedewerkers waren iets minder ongelukkig met hun administratiedruk. Er was geen verband tussen de typesnelheid en de ervaren administratieve werkdruk. De studie toont dus niet aan dat sneller typen leidt tot een gelukkiger werkleven.”

Druk moet wel omlaag

De gemiddelde score op administratieve druk was 47 van 100; een ruime onvoldoende. “Dat cijfer geeft aan dat we dit moeten aanpakken. Denk bijvoorbeeld aan het vergemakkelijken of versnellen van noodzakelijke administratieve taken. Bijvoorbeeld met alternatieve invoermethoden zoals spraakgestuurd typen of het automatiseren van processen”, zegt Schuurman. De onderzoekers pleiten vooral voor het schrappen van nodeloze administratieve taken. Baarsma: “Verschillende initiatieven op dat punt zijn al uitgerold, zoals het programma Ontregel de Zorg. Op deze manier kan iedereen zich weer focussen op de kerntaak: werken aan betere zorg voor de patiënt van vandaag en van morgen.”

Lees de studie over typesnelheid en administratieve druk in de zorg in de kersteditie 2022 van the Britisch Medical Journal.

Fotografie: Adobe Stock