Steven Chamuleau, sinds mei 2020 hoogleraar Cardiologie, was voorheen hoogleraar Cardiologie in Utrecht. De op de AMC-locatie opgeleide cardioloog is weer terug op het honk.

Chamuleau geeft als afdelingshoofd vorm aan de samenwerking tussen locaties AMC en VUmc. Hij staat voor een meer holistische benadering van de cardiologie en vindt het daarom belangrijk dat gespecialiseerde cardiologen ook algemeen cardioloog zijn. “Ik zie deze aanstelling als een grote opdracht. We willen de beste zijn in de cardiologie. Daar hebben we cardiologen voor nodig die binnen hun aandachtsgebied excelleren. Maar deze cardiologen moeten naast hun specialistische werk ook goede algemeen cardiologen blijven. Paradoxaal, maar dit is de enige manier waarop we de beste kunnen blijven binnen ons vakgebied.” Deze blik op het grotere geheel vind Chamuleau ook belangrijk voor de afdeling als geheel: “Academische centra vereenzelven zichzelf al snel met één onderwerp. Zo richt UMC Utrecht zich op eindstadium hartfalen en UMC Maastricht focust zich op ritmestoornissen. Amsterdam UMC wil sterk blijven op álle onderwerpen binnen de cardiologie.”

Infrastructurele projecten

Chamuleau gaat zich als hoogleraar natuurlijk richten op onderzoek, daarnaast heeft hij bijzondere aandacht voor drie grote thema’s. Namelijk, personalised medicine, de innovatie campus en  interventie MRI. Deze projecten zijn over de hele linie van de cardiologie belangrijk, in al deze projecten speelt Chamuleau een coördinerende en verbindende rol. Het is zijn taak om ervoor te zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek terechtkomen.

Personalised medicine

“Voor specifieke cardiologische patiënten bieden we nu personalised medicine”, aldus Chamuleau. “We kijken naar het de stamcellen van de patiënt en nemen dat als uitgangspunt voor zijn behandeling.” Chamuleau wil deze bestaande faciliteit uitbreiden zodat alle hartpatiënten in behandeling gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid.

Innovatie campus

De cardiovasculaire innovatie campus is op dit moment in ontwikkeling en heet “CURIUS” (Amsterdam CardiovascUlaR Innovation and Research CampUS). “Hiermee willen we ons inzetten voor innovatie vanuit het Amsterdam UMC Hartcentrum. Als we ons alleen richten op onderzoek en publicaties komt deze kennis uiteindelijk onvoldoende terecht bij de patiënt. We moeten ernaar streven meer te zijn dan alleen een goede dokter.” Op de innovatie campus komen samenwerkingen met dokters, onderzoekers, bedrijven en de industrie van de grond, zodat we gezamenlijk aan de gang gaan met innovatie die voortkomt uit onderzoek van Amsterdam UMC. Via bijvoorbeeld startups gaat de patiënt straks meer profiteren van nieuwe kennis. “Deze samenwerking met ondernemers is een uitgangspunt voor onze cardiologische zorg van de toekomst.”   

Interventionele MRI

Een derde punt van aandacht is de hybride interventionele MRI suite, die eind 2023 een plek moet hebben op het nieuwe cathkamercomplex. Dit is een behandelkamer waarin zowel een MRI als een röntgenapparaat ter beschikking staan. Deze combinatie van beeldvormingstechnieken is een innovatieve tak van sport binnen de cardiologie en resulteert in een veel betere anatomische en functionele routekaart van het hart voor diagnose en behandeling. In deze suite worden straks, onder de MRI, ingrepen met katheters gedaan. Voor zowel de patiënt als de behandelaar is het gunstig als MRI de röntgen gaat vervangen, vanwege de schadelijke röntgenstraling. Chamuleau: “Deze hybride interventionele MRI suite dient een groter doel dan het hartcentrum. Ook de interventieradiologen, neurologen en oncologen zijn blij met de komst van deze behandelkamer.”

Loopbaan

Chamuleau volgde zijn geneeskundestudie aan de UvA, deed zowel zijn promotieonderzoek als zijn opleiding tot cardioloog in het AMC. Daarna volgde een jaar stamcelonderzoek in Amerika. Bij terugkomst in Nederland werd hij staflid bij UMC Utrecht als onderzoeksleider en waarnemend afdelingshoofd. Chamuleau werkte hier twaalf jaar. In deze tijd werd hij ook klinisch opleider voor de cardiologie-opleiding in Utrecht. Toen Amsterdam UMC hem vroeg om de fusie van de cardiologieafdelingen van AMC en VUmc te leiden was hij direct enthousiast en besloot hij de sprong in het diepe te wagen: “Deze fusie is zo’n unieke kans als je bedenkt hoe de gezondheidszorg zich in de komende jaren gaat ontwikkelen. We moeten schaalvergroting nastreven om mee te kunnen draaien in de wereld. Deze fusie biedt ons een zee aan mogelijkheden en kansen. Echt uniek!”

Tekst: Charlotte Nuijten