Amsterdam UMC en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) verstevigen de samenwerking voor patiënten die galwegkanker hebben of een levertransplantatie moeten ondergaan. De academische ziekenhuizen werken ook samen aan onderzoek, innovatie en opleiding over complexe leverziekten. Op 3 april was de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

De ziekenhuizen concentreren de complexe zorg, waardoor zij in beide ziekenhuizen meer patiënten zien. Door de patiëntenzorg te koppelen aan onderwijs- en onderzoeksprogramma’s, verbetert de zorg. Douwe Biesma, voorzitter raad van bestuur LUMC: “We kiezen voor de beste zorg op de juiste plek. Wij verwijzen patiënten met galwegkanker naar Amsterdam UMC, omdat de complexe zorg voor deze patiënten daar al jaren hoogstaand is. En op haar beurt verwijst Amsterdam UMC mensen die een levertransplantatie moeten ondergaan naar LUMC.”

Bestendiging van samenwerking

Amsterdam UMC en LUMC tekenden in 2021 een intentieverklaring tot meer samenwerking voor complexe leverziekten. De ondertekening van de samenwerking op 3 april bekrachtigt die samenwerking. Door intensiever samen te werken en ook samen aan onderzoek en onderwijs te doen, komt de expertise complexe leverziekten van beide ziekenhuizen op een nog hoger niveau.

De specialisten van beide centra zullen meer met elkaar gaan samenwerken. “Een MDL-arts uit LUMC maakt bijvoorbeeld deel uit van het multidisciplinaire team bij operaties bij galwegkanker. Een verpleegkundig specialist van Amsterdam UMC is betrokken bij de levertransplantaties”, aldus Chris Polman, voorzitter raad van bestuur Amsterdam UMC. Beide ziekenhuizen streven ernaar dat de patiënt zo snel mogelijk na de operatie weer terug is in het ziekenhuis van de behandelend arts.

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst rondom patiënten met complexe leverziekten door Chris Polman, voorzitter raad van bestuur Amsterdam UMC (l) en Douwe Biesma, voorzitter raad van bestuur LUMC.
Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst rondom patiënten met complexe leverziekten door Chris Polman, voorzitter raad van bestuur Amsterdam UMC (l) en Douwe Biesma, voorzitter raad van bestuur LUMC.

Fotografie: Adobe Stock en LUMC