De vakbonden organiseren volgende week dinsdag 26 oktober een tweede actiedag in de umc's, waaronder Amsterdam UMC. Aan de actie doen onderdelen op beide locaties mee. De staking kan gevolgen hebben voor geplande operaties en dagbehandelingen. Uitgangspunt blijft dat de patiëntveiligheid voorop staat en te allen tijde voorrang heeft.

Op dinsdag 26 oktober organiseren de vakbonden opnieuw zondagsdiensten op verschillende afdelingen op beide locaties van Amsterdam UMC. Zij protesteren tegen de met de vakbond NU’91 overeengekomen cao.

De betreffende afdelingen draaien op dinsdag 26 oktober a.s. zondagsdiensten tussen 0.00 uur en 24.00 uur. De patiënten van wie de behandeling niet door kan gaan, zijn of worden tijdig op de hoogte gebracht. Poliklinische bezoeken, geplande opnames zonder operatie en spoedzorg gaan gewoon door. Patiënten met vragen kunnen contact opnemen met hun behandelaar.

Tijdens zondagdiensten wordt op een doordeweekse dag gewerkt alsof het weekend is. Vakbond NU’91 doet niet mee aan de acties: die heeft op 16 september overeenstemming bereikt met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) over het eindbod. Meer nieuws over de cao-onderhandelingen zijn te vinden op de website van de NFU.