Amsterdam UMC deelt zijn kennis en expertise over het snel, betrouwbaar en veilig voeren van consulten tussen zorgverlener en patiënt via een videoverbinding. Er is eind vorige week een ‘handleiding’ gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschapsblad Nature Medicine.

Amsterdam UMC wil zo veel mogelijk andere zorgverleners helpen om videoconsulting te gebruiken. "Wij hebben het proces hoe dat goed en snel te doen nu prima in kaart, het is niet meer dan logisch dat we de geleerde lessen zo goed mogelijk delen", aldus chirurg en hoogleraar applied mobile healthcare Marlies Schijven, tevens Chief Medical Information Officer (CMIO) bij het ministerie van VWS. "Een publicatie in Nature Medicine helpt daarbij natuurlijk enorm. We krijgen nu aanvragen vanuit binnen- en buitenland om hulp en bredere kennisdeling."

Zorgverleners van Amsterdam UMC voerden al op kleine schaal consulten via een videoverbinding. Genoodzaakt door de Coronacrisis wist het video consultatie team in vier dagen tijd het hele ziekenhuis klaar te stomen voor videoconsulting. Daarbij is de privacy gewaarborgd en de administratie in medische dossiers geregeld. Een videoconsult-supportteam staat de patiënt en de video-bellende zorgverlener bij. Leden van het team liepen letterlijk door allebei de ziekenhuizen om daar de polimedewerker, afdelingsassistent, planner, bellende zorgverlener én patiënt waar nodig te helpen.

Esther Barsom, arts onderzoeker, is het uitvoerende brein achter de grote opschaling van deze videotoepassing: "Het is opvallend hoeveel meerwaarde videobellen heeft ten opzichte van een telefonisch consult. Je ziet de patiënt, je ziet zijn emoties, je ziet hoe de patiënt eruit ziet of erbij zit of ligt. En de patiënt ziet jou - wat best belangrijk is als je een zorgverlener aan de lijn hebt die je verder nog nooit gezien hebt. Zeker in deze tijd." In hun open-access artikel in Nature geven de onderzoekers antwoord op vragen over welke partijen moeten samenwerken, welke afspraken je onderling moet maken en welke informatie je beschikbaar moet hebben. Kort opgesomd: zorg dat je de juiste samenwerkende partijen bij elkaar hebt, zorg voor akkoord van bovenaf en werk nauw samen.

Na crisistijd?

De vraag blijft hoe nu verder na de coronacrisis. Is de (snelle) implementatie van videoconsulting, en het gebruik ervan blijvend? Zo is er momenteel een versoepeling van de regelgeving en vergoeden de verzekeraars nu alle videoconsulten. Maar blijven we er gebruik van maken na de crisis?

Wat Schijven en Barsom betreft wel. Barsom: "Een videoconsult is een aanvulling op de reguliere fysieke- en telefonische afspraken op de poli. Er zijn momenten waarop de patient niet per se naar de polikliniek hoeft of niet wil afreizen. Dan kent een videoconsultveel voordelen. Belangrijk is wel dat de zorgverlener samen met de patiënt beslist welk type consult op dat moment het beste past."

Dat de implementatie van videoconsulten geen maanden hoeft te duren bewezen de onderzoekers in deze unieke tijd. Als het moet kan het in vier dagen..

Tekst: Loes Magnin
Foto: Shutterstock