Drie onderzoekers van Amsterdam UMC krijgen een Vidi-financiering van 800.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee kunnen zij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten. In totaal vielen dit jaar 78 ervaren onderzoekers in de prijzen.

Vidi-projecten Amsterdam UMC:

Intensivist Alexander Vlaar: Transfusie-gerelateerde acute longschade – een adembenemend syndroom
Bloedtransfusie is bedoeld om levens te redden, niet om ernstige schade te veroorzaken. De belangrijkste bijwerking is acute benauwdheid na een bloedtransfusie. Vlaar wil met dit VIDI-project een antwoord vinden hoe en waarom dit komt. Op basis van deze resultaten kunnen nieuwe strategieën ontwikkeld worden om bloedtransfusies veiliger te maken.

Klinisch geneticus Henne Holstege: Uitgebreid beschermd tegen dementie
Herhalingen in de DNA-code kunnen de kans om alzheimer te krijgen verhogen. Holstege vergelijkt herhalingen in de DNA-code van alzheimer-patiënten en gezonde honderdplussers om te achterhalen welke herhalingen gevaarlijk zijn. Hiermee kan ze individuele genomen gebruiken om te voorspellen wie er behandeld moet worden om hersenschade te voorkomen.

MS-onderzoeker Menno Schoonheim: Het instortende brein bij MS: Netwerken gebruiken om klinische achteruitgang te voorspellen
Multiple sclerose (MS) is een complexe neurologische aandoening, waarbij de meeste mensen motorisch en cognitief aangedaan worden. Schoonheim wil deze achteruitgang begrijpen en voorspellen door te bestuderen hoe schade zich verspreid door het hersennetwerk. Ook zal hij de nieuwste inzichten direct naar de klinische praktijk brengen.

NWO-Talentprogramma

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.