Cliëntenraad Amsterdam UMC

De cliëntenraad behartigt de belangen van de patiënten in het Amsterdam UMC en is een formeel adviesorgaan van de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC.

Een cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van patiënten (cliënten) in zorginstellingen, zoals ziekenhuizen. De wettelijke basis is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018).

Lees meer over de cliëntenraad

U kunt de clientenraad bereiken door te mailen naar: clientenraad@amsterdamumc.nl