Medische ethiek

Menselijke waardigheid en een respectvolle benadering van patiënten en hun naasten zijn belangrijke uitgangspunten voor ons en onze medewerkers. We hebben oog voor de mens en zijn omgeving. Medische ethiek speelt daarbij een grote rol.

Deze commissies houden zich bezig met medisch ethische zaken in het Amsterdam UMC:

De commissie medische ethiek

Adviezen van deze commissie geven zorgverleners houvast bij de toepassing van nieuwe behandelmethoden en vormen van zorg.

De medisch-ethische toetsingscommissie AMC

Wie medisch wetenschappelijk onderzoek wil gaan doen waarvoor deelname van proefpersonen nodig is, moet verplicht langs bij een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC).

De medisch-ethische toetsingscommissie VUmc

Wie medisch wetenschappelijk onderzoek wil gaan doen waarvoor deelname van proefpersonen nodig is, moet verplicht langs bij een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC).

De subcommissie voor de ethiek van het mensgebonden onderzoek

Deze commissie toetst onderzoek vooraf op ethische aanvaardbaarheid. In het verleden adviseerden deze commissies over bijvoorbeeld euthanasie (1984), abortus, onderzoek met pre-embryo's, en privacy van de patiënt.

De biobank toetsingscommissie (BTC)

Binnen het Amsterdam UMC worden op vrijwel alle afdelingen collecties van lichaamsmaterialen voor wetenschappelijk onderzoek aangelegd en bewaard. Men spreekt in dit verband van een biobank. Iedere (oprichting van een) biobank moet worden getoetst en dient hiervoor te worden aangemeld bij het secretariaat van de BTC.