Kwaliteit en transparantie

Amsterdam UMC voert publieke taken uit; het heeft een maatschappelijke
opdracht om zorg te verlenen, wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en
onderwijs te verzorgen. Dat brengt met zich mee dat er vragen uit de
maatschappij zijn over onze rol, en hoe Amsterdam UMC invulling geeft aan zijn maatschappelijke opdracht.

Toegankelijkheid

De meeste umc’s in Nederland vallen als publiekrechtelijke organisatie onder de Wet Open Overheid (Woo – voorheen de Wob). Twee umc’s, RadboudUMC en Amsterdam UMC, zijn privaatrechtelijke organisaties; zij vallen – net zoals alle overige zorginstellingen - niet onder de Woo.

Hoewel Amsterdam UMC geen apart ‘Woo-loket’ heeft, kunnen belangstellenden voor toegang tot informatie over Amsterdam UMC uiteraard bij ons terecht. Dat kan door via de mail contact op te nemen met de dienst Communicatie (communicatie@amsterdamumc.nl), of de afdeling Juridische Zaken (jz.secretariaat@amsterdamumc.nl).