Een cel is de kleinste zelfstandig levende eenheid van een organisme. Ons lichaam telt er meer dan 37 biljoen. De celbiologie bestudeert de structuur, functie en levensverrichtingen van de cel. Lees de laatste artikelen over ons celbiologisch onderzoek: