Het IVF-centrum van Amsterdam UMC, locatie VUmc zal vanaf 25 september de ivf-gerelateerde behandelingen hervatten. Deze behandelingen lagen een aantal dagen stil vanwege een bacteriële besmetting in een aantal kweekschaaltjes.

De gehele laboratoriumprocedure is uitvoerig nagelopen door interne en externe deskundigen. Inmiddels zijn alle gebruikte materialen getest en gecontroleerd. De meest waarschijnlijke bron van besmetting is een instrument dat inmiddels niet meer wordt toegepast.
De behandelingen kunnen veilig worden hervat. Amsterdam UMC betreurt de onrust die is ontstaan zeer en onderhoudt nauw contact met alle betrokken wensouders over een spoedig vervolg van hun behandeling.

Bacterie

De bacterie Sphingomonas koreensis is in het weekend van 11 en 12 september aangetroffen in kweekschaaltjes bij verschillende patiënten. Daarop werden uit voorzorg alle ivf-gerelateerde behandelingen uitgesteld of overgenomen door andere klinieken. Patiënten bij wie is vastgesteld dat de kweekvloeistof mogelijk besmet is, zijn reeds geïnformeerd en krijgen via hun elektronisch patiëntendossier informatie over de stand van zaken van hun behandeling. Daarin staat ook wat er mogelijk is voor het vervolg van hun behandeling.
Voor vragen kunnen betrokkenen altijd contact opnemen met hun behandelend arts of bellen met (020) 444 3269 (optie spoed).