Amsterdam UMC en een groot aantal partners ontwikkelen een vernieuwende manier om binnen organisaties stress aan te pakken en veerkracht te vergroten. Projectleider en hoogleraar Stress en Veerkracht Christiaan Vinkers: “In een tijd waarin stressniveaus zowel op individueel als collectief niveau ongekende hoogtes bereiken, is DESTRESS hard nodig. Er zijn nu jaarlijks 2,9 miljoen verzuimdagen door psychische oorzaken en meer dan een miljard euro verzuimkosten door stress.”

Stress vormt een grote bedreiging voor de gezondheid van individuele werkenden en het functioneren van organisaties. Een organisatie kan alleen veerkrachtig zijn als haar werknemers dat ook zijn. De centrale vraag is: kunnen we oplopende stress en risico’s voor stress, zowel op individueel niveau als op organisatieniveau, op een effectievere manier in kaart brengen en aanpakken? De onderzoekers gaan dit uitzoeken, maar niet zonder ook aandacht te hebben voor de privacy van werknemers en andere waarden die op de werkvloer van belang zijn. Dit baanbrekende initiatief van 10,6 miljoen euro wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en valt binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda.

In een vroeg stadium reageren

Het aanpakken van stress is voor veel bedrijven een uitdaging. Het bespreekbaar maken van stress is namelijk niet vanzelfsprekend. Signalen van stress worden vaak te laat herkend en het is niet altijd duidelijk wie hiermee aan de slag moet. Bovendien komt stress niet alleen door het werk, maar vaak ook door iemands privésituatie. Het is belangrijk - voor zowel de organisatie als het individu - om in een vroeg stadium op stresssignalen te reageren, om zo stress niet te laten escaleren en om veerkracht te behouden.
Vinkers: ”Met de lancering van DESTRESS zetten we een belangrijke stap voorwaarts om stress aan te pakken en organisatorische en individuele veerkracht te bevorderen. Medewerkers vallen nu vaak onnodig uit door stress en problemen in de organisatie zijn het gevolg. Daar moeten we iets aan doen.” DESTRESS mikt op een consistente wetenschappelijke basis met een aanpak die het perspectief van het individu en de organisatie verbindt, en bovendien duurzaam en effectief is.

Wat gaat DESTRESS doen?

DESTRESS richt zich op het verminderen van stress en het verhogen van de veerkracht bij zowel individuele werkenden als organisaties. Het doel is om vroegtijdig stress te herkennen door stresssignalen vanuit het individu en de omgeving slim te meten en met Artifical Intelligence (AI) verantwoord samen te brengen. Er moet veel stressdata bij elkaar gebracht worden en om die reden zijn er ook onderzoekers uit de sociologie, het recht en de ethiek aangesloten.
DESTRESS streeft ernaar om stress proactief te herkennen waardoor een dialoog tussen werkgevers en werkenden tot stand komt, en zij samen stress in een vroeg stadium kunnen aanpakken. Hierdoor zullen minder mensen uitvallen door stress, en zijn organisaties in staat om te zorgen dat het goed gaat met hun werknemers, en daarmee ook met hun bedrijf.

Bekijk hieronder een video waarin Christiaan Vinkers uitleg geeft over stress en burn-out

Accepteer alle cookies om deze video te bekijken.

Het DESTRESS-consortium

DESTRESS is een multidisciplinair samenwerkingsverband van experts. Het consortium vertegenwoordigt een breed scala aan partners en universiteiten, waaronder Amsterdam UMC, de Vrije Universiteit (VU), Radboud Universiteit, Radboudumc , Donders Instituut, TNO, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende het project wordt ook ervaringskennis ingezet in samenwerking met MIND. Partners uit de praktijk zorgen voor optimale implementatie, waaronder HumanTotalCare, Nationale Nederlanden (NN), Movir, Paradigma groep (DPG), Healthy Chronos en UWV. Zij zullen werkgever en werknemer zo goed mogelijk ondersteunen in de DESTRESS-aanpak.
Het project krijgt verder steun van AWVN, CNV, FNV, KOM, Landelijke Vereniging POH-GGZ, Ministerie VWS, Ministerie SZW, NIP, NVAB, NVVA, NVVG, NVvP, OVAL, VRelax, VNO/NCW, VZN en Zorgverzekeraars Nederland.

Foto: Shutterstock