Het nieuwe Verpleegkundig Platform van Amsterdam UMC gaat werken met eigen ambassadeurs, die per afdeling de ogen en oren zijn van de beroepsgroep. Verpleegkundigen hebben al de nodige inspraak, maar niet alle geluiden van de werkvloer bereiken het bestuur. Het platform trapte 6 juli af met een bijeenkomst waar veel concrete voorbeelden voorbijkwamen. “Mogen wij voldoende meepraten over het aantal nachtdiensten?”

‘Wordt er in het rooster van de afdeling wel genoeg rekening gehouden met jouw positie als jonge moeder?’ ; ‘Is bij de verhuizingen van medische disciplines als gevolg van de fusie wel voldoende gekeken naar de beleving van de verpleegkundige?’. Zomaar enkele voorbeeldvragen die tijdens de kick off van het Verpleegkundig Platform van Amsterdam UMC aan de orde kwamen. Het platform krijgt 50.000 euro subsidie van het ministerie van VWS. “Een extra stem vanuit de beroepsgroep is geen overbodige luxe”, klonk het vanuit de zaal. “Tijdens corona werd voor ons geapplaudisseerd. Maar door werkdruk en grote personeelstekorten beleven we ook zware tijden.”

Extra geluid

“We hadden behoefte aan een extra geluid vanaf de werkvloer”, spreekt Irene Nederstigt, coördinator van het Verpleegkundig Platform. “Er zijn voor verpleegkundigen al mogelijkheden voor inspraak, zoals via de Verpleegkundige Advies Raad. Toch komen niet alle signalen uit de praktijk aan bij het bestuur en het management. Dat is zonde, want wij zijn professionals die veel zinnigs te zeggen hebben over zaken als zorgtechnologie en grensoverschrijdend gedrag. Daarom krijgen de 25 ambassadeurs van ons platform 2 uur per week de tijd om met zeggenschap bezig te zijn."

Durf te praten’

Voldoende invloed is ook van belang om genoeg verpleegkundigen voor het ziekenhuis te behouden en te werven. “Autonomie voelen in je werk is heel belangrijk”, vertelt Annamarike Seller van Amsterdam UMC, die promotieonderzoek naar dit onderwerp doet. “Dat geldt ook voor voldoende eigenaarschap ervaren en dat heeft weer te maken met genoeg inspraak.” Seller is programmaleider van het Landelijk Actieplan Zeggenschap, dat verpleegkundigen en ander verzorgend personeel meer veerkracht en zeggenschap wil geven. “Durf in gesprek te gaan met je leidinggevende”, benadrukt ze. In het verre verleden was daar geen sprake van, laat Seller zien met enkele bijzondere anekdotes. “Toen in 1782 een Amsterdamse verzorgende kritiek uitte op de praktijk om twee patiënten in één bedstee te leggen, kreeg ze van de regent te horen: ‘Dat laten we zo, we hebben nog een heleboel tweepersoons lakens liggen.’”

Stemming peilen

Anno 2023 staat het er met die inspraak een stuk beter voor, legt Imre den Breejen uit. Als verpleegkundig directeur van Amsterdam UMC probeert hij de inbreng van verpleegkundigen actief te vergroten. “We werken met focusgroepen waarin we praten over wat er op de werkvloer speelt. Daarnaast houden we 2 keer per jaar een zogeheten pulse-meting waarin we peilen wat er goed gaat en wat er beter kan. De respons op die metingen stijgt, maar het kan nog beter. Ook worden de resultaten ervan niet altijd op de afdeling besproken.” Den Breejen is blij met de komst van het Verpleegkundig Platform. “Veel verpleegkundigen geven aan dat ze voldoende zeggenschap missen in de organisatie. Het platform kan daar een goede bijdrage aan leveren.”

Fotografie: Amsterdam UMC