Bestuur

De bestuurlijke top van het Amsterdam UMC wordt gevormd door een raad van bestuur (rvb) en een raad van toezicht (rvt). De raad van bestuur stelt het strategisch beleid vast: de koers van de instelling. De raad van toezicht heeft een controlerende functie.

Raad van bestuur

Chris Polman, voorzitter, decaan Faculteit der Geneeskunde VU

Chris Polman werkt sinds 1986 bij VUmc. In 1994 werd hij benoemd tot hoogleraar neurologie, waarna hij in 2011 hoofd van de gelijknamige afdeling werd. Hij geldt wereldwijd als voortreffelijk wetenschapper op het gebied van multiple sclerose (MS) en boog zich in de loop der jaren in uiteenlopende functies over beleids- en bestuurlijke vraagstukken. In VUmc bleef hij daarnaast steeds nauw betrokken bij kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg. Chris trad in juli 2013 aan als lid van de raad van bestuur VUmc, werd per 1 oktober 2018 voorzitter VUmc en is per 1 januari 2022 voorzitter van VUmc en AMC. Chris is tevens sinds 1 september 2016 decaan van de Faculteit der Geneeskunde VU.

Hans van Goudoever, vicevoorzitter, decaan Faculteit der Geneeskunde UvA

Hans van Goudoever studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij specialiseerde zich tot kinderarts en neonatoloog in het Sophia Kinderziekenhuis, met een uitstap voor een postdoc-opleiding naar Houston Texas. In 2004 werd hij hoofd van de afdeling Neonatologie in het Sophia Kinderziekenhuis. In 2010 kwam hij naar Amsterdam, waar hij hoofd werd van de afdelingen Kindergeneeskunde VUmc en AMC. Twee jaar later, dus nog ruim voor de bestuurlijke fusie van AMC en VUmc in 2018, werd hij voorzitter van de divisie Vrouw-Kind op beide locaties. Per 1 januari 2022 is Hans benoemd tot vicevoorzitter raad van bestuur en decaan Faculteit der Geneeskunde UvA.

Frida van den Maagdenberg, lid

Frida van den Maagdenberg studeerde Slavische taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. In de medische en academische wereld deed ze daarna ruime bestuurlijke ervaring op. Zo was ze onder meer directeur van de vereniging van universiteiten VSNU, directeur onderzoek bij de Universiteit Utrecht en directeur financiën en informatievoorziening van het UMC Utrecht. Van 2008 tot 2014 is Frida rvb-lid geweest van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis/OLVG, waar ze onder meer betrokken was bij de invoering van het elektronisch patiëntendossier van Epic. In 2014 trad zij toe bij de raad van bestuur.

Mark Kramer, lid

Mark Kramer rondde zijn studie geneeskunde in Leiden cum laude af. In Curaçao en Leiden specialiseerde hij zich tot internist-hematoloog. In 1994 verhuisde hij naar Amersfoort, waar hij veertien jaar werkzaam was in het Meander Medisch Centrum. Daarnaast stond hij aan het roer van zijn beroepsgroep: de Nederlandse internisten vereniging. In 2007 werd Mark hoogleraar annex afdelingshoofd Interne Geneeskunde in VUmc en drie jaar later tevens voorzitter van divisie I. In september 2016 werd hij benoemd tot lid raad van bestuur.

Karen Kruijthof, lid

Karen Kruijthof studeerde aan de VU geneeskunde én bestuurskunde. Promoveren deed ze op onderzoek naar de zeggenschap van medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen. Het AMC was bij dit onderzoek betrokken. Na twee jaar klinische praktijk bekleedde ze in diverse ziekenhuizen beleids- en managementsfuncties. Als lid van de driehoofdige raad van bestuur van het Rotterdamse Franciscus Gasthuis en het Schiedamse Vlietland Ziekenhuis is ze intensief betrokken geweest bij de fusie tussen de beide instellingen. Op 14 februari 2019 werd Karen benoemd tot lid van de raad van bestuur. In de raad van bestuur houdt Karen zich bezig met de verschuivingen tussen de beide locaties, en met de integratieprocessen die de samensmelting van afdelingen en diensten met zich meebrengt. De ‘menselijke kant’ heeft daarbij haar bijzondere aandacht.

Mr. O.G.A. (Orian) van der Beek, secretaris raad van bestuur

De raad van bestuur wordt in de dagelijkse werkzaamheden ondersteund door de dienst Bestuurlijke en Juridische Zaken.

Contactgegevens

Raad van bestuur Amsterdam UMC

mr. O.G.A. van der Beek, secretaris
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
T: 020 44 425 12
E-mail: oga.vanderbeek@amsterdamumc.nl

Raad van toezicht

  • Drs. W.J. (Wim) Kuijken, voorzitter raad van toezicht, lid Remuneratie- en Benoemingsadviescommissie
  • Mr. A.J.M. (Anita) Nijboer, vicevoorzitter raad van toezicht, voorzitter Remuneratie- en Benoemingsadviescommissie, lid Audit- en Huisvestingscommissie
  • Drs. W.F. (Willy) de Mooij, lid auditcommissie
  • Dr. M. (Jet) Bussemaker, lid Kerntakencommissie Kwaliteit en Veiligheid
  • Prof. dr. P.A.B.M. (Paul) Smits, voorzitter Kerntakencommissie Kwaliteit en Veiligheid, contactpersoon Cliëntenraad AMC en VUmc
  • Drs. M.J.H. (Guillaume) Jetten, voorzitter Auditcommissie
  • Prof.dr. M.P. (Marja) van Dieijen, lid Kerntakencommissie Kwaliteit en Veiligheid
  • Drs. M.A.P. Mens , secretaris raad van toezicht

Contactgegevens

Drs. M.A.P. Mens, secretaris
Meibergdreef 9 1105 AZ
Amsterdam
T: 020-5662208
E-mail:m.a.mens@amsterdamumc.nl