Calamiteitenjaarverslag

Amsterdam UMC is een open organisatie die transparant communiceert over gemaakte fouten. Deze openheid draagt bij aan het blijvend leren en verbeteren van de organisatie. Het uitgangspunt hierbij is wel dat privacy van patiënten en/of medewerkers optimaal beschermd moet worden. 

Amsterdam UMC is van mening dat medewerkers zich veilig moeten voelen om incidenten* te melden, of het nu gaat om een complicatie** dan wel een eventuele verdenking op een calamiteit***.  Alleen als er een gevoel van vertrouwen/veiligheid is, kan een systeem van actief delen van kennis over kwaliteit en veiligheid van zorg goed functioneren.

In onderstaande PDF's vindt u de resultaten en bijzonderheden met betrekking tot de calamiteiten in Amsterdam UMC.

Vanwege de privacy van patiënten en medewerkers worden geen individuele meldingen beschreven. Ook wordt niet aangegeven welke specifieke verbetermaatregelen per melding zijn genomen. 

Definities incident, complicatie en calamiteit

Amsterdam UMC hanteert de definities zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) deze heeft opgesteld:

  •  een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces waarbij de patiënt schade heeft ondervonden of waarbij dit (nog) tot schade zou kunnen leiden
  • : een onbedoelde en ongewenste uitkomst tijdens of volgend op het handelen van een zorgverlener, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het medisch (be-)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van onherstelbare schade.
  •  een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van een patiënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid.