HSMR – sterftecijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent op basis van medisch-administratieve gegevens de sterftecijfers van ziekenhuizen. Het gaat hierbij om de HSMR, een gestandaardiseerd getal waarbij wordt ingeschat of meer of minder sterfte plaatsvindt dan het landelijk gemiddelde.

Bij de berekening van de sterftecijfers wordt rekening gehouden met patiëntkenmerken zoals leeftijd, zwaarte van de hoofddiagnose en de nevendiagnosen.

Over alle ziekenhuizen bekeken is de HSMR gemiddeld 100. De HSMR is echter niet zonder meer vergelijkbaar en geen geschikte indicator voor kwaliteit van ziekenhuizen. De HSMR van de universitair medische centra is hoger. Dit komt omdat bij de berekening onvoldoende rekening wordt gehouden met de patiëntenmix en gespecialiseerde medische procedures. Door beperkingen in de gebruikte set administratieve data zijn er onvoldoende mogelijkheden rekening te houden met de klinische gezondheidstoestand bij opname.